Definicja secesja
Co znaczy secesja? Tutaj znajdziesz 8 definicję słowa secesja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa secesja

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

secesja


kierunek w sztuce wystêpuj±cy pod koniec XIX i na pocz±tku XX wieku. We Francji i Anglii zwany Art Nouveau, w Niemczech - Jugendstil, we W³oszech Stile Liberty, w Belgii - Modern Style, w Polsce - M³oda Polska. Pojawi³ siê jako sprzeciw wobec historycyzmu i akademizmu w sztuce. Cechy charakterystyczne stylu - asymetria, atektoniczno¶æ, wertikalizm, [..]
Źródło malarstwoity.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

secesja


Kierunek w sztuce przełomu XIX i XX wieku. Określany jako Art Nouveau (Francja, Anglia), Jugendstil (Niemcy), Stile Liberty (Włochy), Modern style (Belgia). Jest także postrzegany jako jeden z nurtów [..]
Źródło e-mieszkanie.pl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

secesja


Secesja (fr. sécession z łac. secessio „odejście”) – styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku, zaliczany w ramy modernizmu. Istotą secesji było dążenie do [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

secesja


modernizm; styl panuj±cy e sztuce i kulturze u schy³ku XIX i pocz±tku XX wieku. W architekturze charakteryzowa³ siê swobodn± kompozycj± form, graficznym traktowaniem kszta³tów, wyrafinowan± ornamentac [..]
Źródło ruinyizamki.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

secesja


(³c. secessio ‘oddzielenie siê; ust±pienie’) 1. od³±czenie siê od jakiego¶ ugrupowania, wyst±pienie z organizacji; zerwanie z czym¶. 2. hist. lm. secesje - demonstracyjne opuszczanie antycznego Rzymu [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

secesja


"Secesja" – nazwa grupy inteligencji warszawskiej, która w czerwcu 1911 wystąpiła z Ligi Narodowej i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, protestując w ten sposób przeciwko prorosyjskiej polityce Rom [..]
Źródło pl.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

secesja


Secesja (łac. secessio „oddzielenie się”) – odłączenie się, zerwanie z czymś, wyodrębnienie się nowego państwa bez upadku dotychczasowego. W znaczeniu historycznym, w starożytnym Rzymie (w V–III w. p. [..]
Źródło pl.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

secesja


secesja – odłączenie się, zerwanie z czymś, wyodrębnienie się nowego państwa bez upadku dotychczasowego secesja – styl w sztuce i kulturze przełomu XIX i XX wieku secesja – kierunek w architekturze Se [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< secco secesyjny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie