Definicja nazwa osobowa
Co znaczy nazwa osobowa? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa nazwa osobowa. Możesz również dodać swoją deninicję słowa nazwa osobowa

1

0   0

nazwa osobowa


Nazwa własna identyfikująca osobę: imię i nazwisko, pseudonim, nazwa związana z godnością osoby bądź inne określenie przez nią używane lub pod którym jest znana. Źródło: PN-N-01229:200 [..]
Źródło sternik.bn.org.pl

2

0   0

nazwa osobowa


nazwać, nazwali, nazwaliby, nazwalibyście, nazwalibyśmy, nazwaliście, nazwaliśmy, nazwał, nazwała, nazwałaby, nazwałabym, nazwałabyś, nazwałam, nazwałaś, nazwałby, nazwałbym, nazwałby [..]
Źródło synonimiczny.pl

3

0   0

nazwa osobowa


antroponim
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

Dodaj znaczenie słowa nazwa osobowa
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< nagłówek nośnik danych >>