Definicja narrator
Co znaczy narrator? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa narrator. Możesz również dodać swoją deninicję słowa narrator

1

9 Thumbs up   3 Thumbs down

narrator


stworzona przez autora ksi±¿ki fikcyjna (nieprawdziwa) osoba, która opowiada o ¶wiecie przedstawionym. Mo¿e byæ zarówno uczestnikiem zdarzeñ (narracja pierwszoosobowa) albo nieistniej±cym w ¶wiecie pr [..]
Źródło wiking.edu.pl

2

6 Thumbs up   2 Thumbs down

narrator


(1.1) postać fikcyjna powołana przez autora w celu opowiedzenia określonej fabuły | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | (1.1) ~ pierwszoosobowy/trzecioosobowy, ~ wszechwiedzący | ''forma [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

5 Thumbs up   2 Thumbs down

narrator


fikcyjny opowiadacz w utworze epickim z jego opowiadania wylania sie swiat przedstawiony utworu.
Źródło sciaga-online.pl

4

4 Thumbs up   2 Thumbs down

narrator


(łac. narratio – opowiadam) lit. osoba w tekście prozatorskim opisująca , zdarzenia, komentująca je, prowadząca akcję
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

5

4 Thumbs up   2 Thumbs down

narrator


(³c. od narrare ‘opowiadaæ’) 1. osoba, opowiadaj±ca, przedstawiaj±ca przebieg wydarzeñ; tak¿e kto¶ obja¶niaj±cy i uzupe³niaj±cy akcjê widowiska, s³uchowiska itp. 2. lit. skonstruowana przez autora fik [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

narrator


Narrator – termin z teorii literatury. Podmiot narracji, osoba opowiadająca o wydarzeniach przedstawionych w książce. Głos narratora nie musi być identyczny z głosem autora dzieła. Narrator jest ośrod [..]
Źródło pl.wikipedia.org

7

3 Thumbs up   5 Thumbs down

narrator


narrator, narratora, narratorach, narratorami, narratorem, narratorom, narratorowi, narratorów, narratory, narratorze, narratorzy
Źródło synonimiczny.pl

<< narracja narwal >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie