Definicja narracja
Co znaczy narracja? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa narracja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa narracja

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

narracja


narracja to wypowiedź w dziele literackim (też filmowym), której celem jest przedstawienie zdarzeń w określonym porządku; narracja wprowadza i objaśnia wypowiedzi bohaterów (wskazuje osoby mówiące oraz okoliczności i sposób mówienia)
bartosz.suchlabowicz - 22 czerwca 2020

2

5 Thumbs up   2 Thumbs down

narracja


(< łac. narratio; ang. narration, narrative, fr. narration, niem. Erzählung (...) - wypowiedź monologowa (...) prezentująca ciąg zdarzeń uszeregowanych w jakimś porządku czasowym, powiązanych z postaciami w nich uczestniczącymi oraz ze środowiskiem, w którym się rozgrywają. W zależności od tego, czy na plan pierwszy przedstawienia wysuwają się z [..]
Źródło ozkultura.pl

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

narracja


opowieść, opowiadanie; całość wypowiedzi zawierająca relację tego, który opowiada, opis akcji, komentarze i opisy.
Źródło edukacjamedialna.edu.pl

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

narracja


(³c. narratio od narrare ‘opowiadaæ’) 1. lit. wypowied¼ monologowa prezentuj±ca ci±g zdarzeñ uszeregowanych w jakim¶ porz±dku czasowym, powi±zanych z postaciami w nich uczestnicz±cymi oraz ¶rodowiskie [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

narracja


Narracja (łac. narratio, stgr. πρόθεσις ) – druga część wypowiedzi, której zadaniem jest przedstawienie faktów lub pojęć dotyczących omawianej sprawy w taki sposób, aby odbiorca podzielił z mówcą lub [..]
Źródło pl.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   6 Thumbs down

narracja


narracja, narracjach, narracjami, narracją, narracje, narrację, narracji, narracjo, narracjom, narracyj
Źródło synonimiczny.pl

<< narkoza narrator >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie