Definicja laboratorium
Co znaczy laboratorium? Tutaj znajdziesz 15 definicję słowa laboratorium. Możesz również dodać swoją deninicję słowa laboratorium

1

1   0

laboratorium


(¶.³c. od ³c. laborare ‘pracowaæ’) 1. nauk., med. pracownia naukowa, techniczna, farmaceutyczna, medyczna itp., w której przeprowadzane s± okre¶lone analizy, procesy lub do¶wiadczenia wykonywane na specjalistycznym sprzêcie. 2. nauk., jêzykozn. l. jêzykowe - pomieszczenie z miejscami do nauki jêzyka, wyposa¿one w instalacjê elektr [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

2

0   0

laboratorium


(1.1) pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania eksperymentów naukowych, analiz medycznych lub nadzorowania procesów technologicznych; | (1.2) pomieszczenie przeznaczone do zajęć dydaktyczn [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0   0

laboratorium


(1.1) laboratorium | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-niemiecki | (1.1) | (1.1) Labor | Laborant, Laborantin, Labor | laborieren
Źródło pl.wiktionary.org

4

0   0

laboratorium


laboratori/um -et -er laboratorium n; pracownia f
Źródło szwedzkionline.pl

5

0   0

laboratorium


miejsce pracy chemika
Źródło chemia.krzyzowki.info

6

0   0

laboratorium


(łac. laboratorium – pracownia) pracownia naukowa, w której przeprowadza się analizy, badania, doświadczenia
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

7

0   0

laboratorium


zespó³ pomieszczeñ s³u¿±cy do pobierania, przechowywania próbek oraz wykonywania oznaczeñ parametrów biologicznych i biochemicznych. Podstawowa czê¶æ ka¿dego szpitala wchodz±ca w sk³ad czê¶ci diagnostycznej.
Źródło alveo-akuna.pl

8

0   0

laboratorium


laboratorium, laboratoria, laboratoriach, laboratoriami, laboratoriom, laboratoriów
Źródło synonimiczny.pl

9

0   0

laboratorium


technicznie i organizacyjnie wydzielone pomieszczenie, w którym przeprowadza się analizy medyczne lub doświadczenia i eksperymenty naukowe, wyposażone w odpowiedni sprzęt badawczy. W zależności [..]
Źródło archetus.pl

10

0   0

laboratorium


specyficzna forma prowadzenia zajęć na uczelni, która umożliwia studentom uczestniczenie bądź samodzielne przeprowadzanie różnego rodzaju badań i eksperymentów.
Źródło mazovia.edu.pl

11

0   0

laboratorium


pracownia, w której przeprowadza się badania naukowe wymagające wykonania wielu eksperymentów, w ściśle kontrolowanych warunkach. Laboratoria przyjmują różną postać zależnie od rodzaju eks [..]
Źródło mazovia.edu.pl

12

0   0

laboratorium


«pomieszczenie wyposażone w specjalną aparaturę, przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich» • laboratoryjny • laboratoryjnie
Źródło sjp.pwn.pl

13

0   0

laboratorium


„Laboratorium” – program o nauce i technice emitowany przez Telewizję Polską. Program pojawił się na antenie TVP1 3 września 1985 roku. W zamierzeniu miał pokazywać ciekawe prace i osiąg [..]
Źródło pl.wikipedia.org

14

0   0

laboratorium


Laboratorium (pracownia) – miejsce wykonywania doświadczeń Laboratorium – warsztat pracy mnicha w eremie - Kartuzji Laboratorium – popularnonaukowy program telewizyjny Teatr Laboratorium Labor [..]
Źródło pl.wikipedia.org

15

0   0

laboratorium


Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszczenie, l [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa laboratorium
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< laborant laboratoryjny >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie