Definicja kuracja
Co znaczy kuracja? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa kuracja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa kuracja

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

kuracja


Zazwyczaj występuje w ampułkach. Działanie dostosowane jest do potrzeb danego rodzaju włosów. Kuracja zawiera skoncentrowaną dawkę składników.
Źródło blog.hairstore.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kuracja


Odnosi się do zabiegów, jakie przeprowadza się, gdy roślina cierpi z powodu choroby lub ataku szkodników.
Źródło bayergarden.pl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kuracja


kuracja, kuracjach, kuracjami, kuracją, kuracje, kurację, kuracji, kuracjo, kuracjom, kuracyj
Źródło synonimiczny.pl

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kuracja


termin okre¶laj±cy rodzaj podjêtego leczenia danego schorzenia. Mo¿e ona informowaæ o leczeniu antybiotykami (np.kuracja penicylin±), specjaln± diet± (bogatobiatkowa, owocowa), leczeniu ruchem - kinezyterapia, zimnem - krioterapia. K. mo¿e te¿ dotyczyæ poszczególnych jednostek chorobowych np. przeciwgru¼licza, przeciwki³owa.
Źródło alveo-akuna.pl

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kuracja


(³c. curatio) leczenie, ogó³ zabiegów i dzia³añ przeprowadzanych celem doprowadzenia do wyzdrowienia pacjenta, poprawy czyjego¶ stanu zdrowia, samopoczucia lub wygl±du; kuracyjny zwi±zany z kuracj±, d [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< kupryt kurant >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie