Definicja komplement
Co znaczy komplement? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa komplement. Możesz również dodać swoją deninicję słowa komplement

1

0   0

komplement


komplement -et = uzupełnienie n
Źródło szwedzkionline.pl

2

0   0

komplement


aleksyna, dope?niacz
Źródło chemia.krzyzowki.info

3

0   0

komplement


uk³ad bia³ek dope³niacza, dope³niacz; zespó³ co najmniej 21 bia³ek surowicy krwi (oznakowane jako C z kolejnym numerem), które w kaskadowej reakcji wywo³uj± wa¿ne efekty biologiczne w uk³adzie odporno¶ciowym. Koñcowym etapem aktywacji dope³niacza jest powstanie kompleksu zdolnego do uszkodzenia b³ony komórkowej. Aktywacja uk³adu i [..]
Źródło alveo-akuna.pl

4

0   0

komplement


komplement, komplemencie, komplementach, komplementami, komplementem, komplementom, komplementowi, komplementów, komplementu, komplementy
Źródło synonimiczny.pl

5

0   0

komplement


1.(fr. compliment) wyraz uznania; pochwa³a z uprzejmo¶ci, pochlebstwo. 2. (³c. complementum ‘dope³nienie, uzupe³nienie’) fizjol. uk³ad bia³kowy powoduj±cy enzymatyczne usuniêcie antygenu z organizmu; dope³niacz.
Źródło portalwiedzy.onet.pl


Dodaj znaczenie słowa komplement
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< kompleksowy komplementarny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie