Definicja infrastruktura
Co znaczy infrastruktura? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa infrastruktura. Możesz również dodać swoją deninicję słowa infrastruktura

1

2   0

infrastruktura


Infrastruktura - na infrastrukturę składają się podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki zarówno jako całości, jak i poszczególnych jej dziedzin. W klasycznym podziale infrastruktury wyróżnia się infrastrukturę techniczną (gospodarc [..]
Źródło ozkultura.pl

2

1   1

infrastruktura


(infra- + struktura - ³c. structura ‘budowa, sposób budowania’) ekon. zagospodarowanie danego terenu dla funkcjonowania okre¶lonych dzia³ów lub ca³ej gospodarki, przemys³u itp.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0   0

infrastruktura


Infrastruktura – podstawowe urządzenia i systemy służące państwu, miastu lub innym obszarom, w tym usługi i urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania. Infrastruktura składa się z p [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

0   1

infrastruktura


(1.1) postawowe struktury techniczne lub organizacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki lub określonego przedsięwzięcia; | (1) infrastruktu|ra, ~ry, ~rze, [..]
Źródło pl.wiktionary.org

5

0   1

infrastruktura


System robót publicznych w kraju, stanie lub regionie, w tym dróg, sieci i budynków użyteczności publicznej.  Stan na 13.11.2015 r. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Infrastruktura" w Słowniku Pojęć GUS Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach: [..]
Źródło ozkultura.pl

6

0   1

infrastruktura


obejmuje budynki tworzące infrastrukturę, a więc budynki potrzebne do: magazynowania surowców i zboża (Magazyn surowców, Duży magazyn, Spichlerz, Duży spichlerz), handlu (Rynek, Targ), ekspans [..]
Źródło t4.answers.travian.pl

7

0   1

infrastruktura


infrastruktura, infrastruktur, infrastrukturach, infrastrukturami, infrastrukturą, infrastrukturę, infrastrukturo, infrastrukturom, infrastruktury, infrastrukturze
Źródło synonimiczny.pl

Dodaj znaczenie słowa infrastruktura
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< infra infuzja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie