Definicja idealista
Co znaczy idealista? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa idealista. Możesz również dodać swoją deninicję słowa idealista

1

1   1

idealista


1. idealista (pot.) ideowiec fantasta (pojęcie podrzędne) marzyciel (pojęcie podrzędne) romantyk (pojęcie podrzędne) osoba (pojęcie nadrzędne) podmiot (pojęcie nadrzędne) Przykład użycia: 1. ... 1980 roku oraz w Gdańsku na FPFF.19:00 wotIdealista chciałby zmienić światDRAMAT Lekcja przed śmiercią to ekranizacja bestsellerowej... [..]
Źródło synonimy.net.pl

2

1   2

idealista


(1.1) zwolennik idealizmu | (1.2) osoba kierująca się wiarą w ideały, postępująca zgodnie z zasadami | (1.3) / marzyciel | (1.1-3) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | idealizm , idea [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

1   2

idealista


idealista, idealistach, idealistami, idealistą, idealistę, idealisto, idealistom, idealistów, idealisty, idealiści, idealiście
Źródło synonimiczny.pl

4

1   3

idealista


(p.³c. idealis ‘idealny’ z ³c. idea, z gr. idéa ‘natura rzeczy, idea’) 1. osoba realizuj±ca swoim postêpowaniem cele wy¿sze, stanowi±ce dla niej sprawê nadrzêdn±, dla których jest w stanie wiele znie¶æ i po¶wiêciæ. 2. osoba nadaj±ca ¶wiatu rzeczywistemu cechy ¶wiata idealnego, marzyciel. 3. filoz. zwolennik idealiz [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa idealista
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< idea idealizacja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie