Definicja idea
Co znaczy idea? Tutaj znajdziesz 14 definicję słowa idea. Możesz również dodać swoją deninicję słowa idea

1

2   0

idea


Idea (gr. ιδέα) – jedno z głównych pojęć filozoficznych, wprowadzone przez Platona, rozumiane przez niego jako niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany. W metafizyce platońskiej (ontologii) przez idee rozumie się tożsame z sobą, niezłożone, niezmienne i doskonałe byty duchowe, poznawalne rozumowo i będące re [..]
Źródło ozkultura.pl

2

0   0

idea


(1.1) myśl przewodnia; | (1.2) pomysł | {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Myślę, że to świetna idea!'' | (1.1) ideologia, myśl | (1.2) koncepcja, myśl, pomysł | idealista , ideol [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0   0

idea

Źródło ozkultura.pl

4

0   0

idea


Pogląd, postawa, wzorzec powstały z ważnej myśli, rodzącej się w głowie człowieka, inspirującej do tworzenia Czasami myśl przewodnia jednego człowieka staje się poglądem wielu ludzi wy [..]
Źródło przestrzen.eu

5

0   0

idea


(gr. idea – widok, wyobrażenie) 1. myśl ludzka, pojęcie, wyobrażenie 2. pomysł, koncepcja 3. platoński pierwowzór wszystkich rzeczy, którego one są jedynie odbiciem; doskonały, wieczny, ni [..]
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

6

0   0

idea


idea, ideach, ideami, ideą, idee, ideę, idei, ideo, ideom
Źródło synonimiczny.pl

7

1   1

idea


1. impuls inicjatywa myśl pomysł projekt propozycja przedsięwzięcie kwestia (pojęcie podrzędne) materia (pojęcie podrzędne) myśl (pojęcie podrzędne) przedmiot (pojęcie podrzędne) rzecz (pojęcie podrzędne) sprawa (pojęcie podrzędne) temat (pojęcie podrzędne) zagadnienie (pojęcie podrzędne) obiekt umysłowy (pojęcie nadrzędne) [..]
Źródło synonimy.net.pl

8

0   0

idea


pomysł autora zadania.
Źródło pl.wikibooks.org

9

0   0

idea


(³c. z gr. idéa ‘kszta³t, natura rzeczy’) 1. wytwór my¶li, inteligencji ludzkiej nadaj±cy okre¶lony cel wyznaczanych nim dzia³añ; my¶l twórcza, wznios³y cel; pomys³, koncepcja, pojêcie, wyobra¿enie. 2. filoz. platoñski byt doskona³y, stanowi±cy pierwowzór wszystkich rzeczy, mo¿liwy do poznania za pomoc± umys³u, lecz ist [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

10

0   0

idea


1. «myśl przewodnia wyznaczająca cel i kierunek działania, twórczości naukowej, artystycznej itp.»
Źródło sjp.pwn.pl

11

0   0

idea


Idea (gr. ιδέα) – jedno z głównych pojęć filozoficznych, wprowadzone przez Platona, rozumiane przez niego jako „niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany”.
Źródło pl.wikipedia.org

12

0   1

idea


1)  IDEA (gr. oran - to, co widoczne, kształt, postać, wzór, istota, pojęcie, przedstawienie; od: horan, aoryst: idein - widzieć, spostrzegać, doznawać, rozumieć) - podstawowa kategoria filozofii używana na określenie ogólnego przedmiotu poznania (uniwersalia), a także samodzielnej sfery idealnej, stanowiącej przyczynę wzorczą wyzn [..]
Źródło ozkultura.pl

13

0   1

idea


Idea – jedno z podstawowych pojęć filozofii, Idea – sieć telefonii komórkowej w Polsce, zastąpiona przez markę Orange Idea – album grupy muzycznej Bee Gees, Idea Fabricius, 1807 – rodzaj [..]
Źródło pl.wikipedia.org

14

0   2

idea


Idea, to album grupy muzycznej Bee Gees, wydawnictwo ukazało się w 1968 roku.
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa idea
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< idée fixe idealista >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie