Definicja fundusz
Co znaczy fundusz? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa fundusz. Możesz również dodać swoją deninicję słowa fundusz

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fundusz


(1.1) wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele | (1.2) duża suma pieniędzy | (1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | fundacja | fundować
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fundusz


Zasób środków finansowych przeznaczonych na konkretny cel. Istnieje wiele funduszy, do najpopularniejszych z nich należy fundusz inwestycyjny oraz fundusz emerytalny
Źródło stoplichwie.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fundusz


fundusz, funduszach, funduszami, fundusze, funduszem, funduszom, funduszowi, funduszów, funduszu, funduszy
Źródło synonimiczny.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fundusz


Fundusz inwestycyjny typu private equity / venture capital gromadzi środki od wielu inwestorów, a następnie inwestuje je w papiery wartościowe spółek, zwykle spółek nie notowanych na publicznym rynku papierów wartościowych.
Źródło psik.org.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fundusz


f. emerytalny lub f. inwestycyjny, lub f. ubezpieczeniowy lub wszystkie wymienione fundusze.
Źródło fi.com.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fundusz


(³c. fundus ‘grunt’) 1. ekon. posiadany kapita³, maj±tek; wydzielona czê¶æ maj±tku przedsiêbiorstwa lub instytucji przeznaczona na realizacjê okre¶lonego celu, np. f. pracowniczy, rozwoju. 2. instytuc [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< fundator fungicyd >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie