Definicja fizjologia
Co znaczy fizjologia? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa fizjologia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa fizjologia

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fizjologia


Fizjologia - nauka o prawidłowej czynności organizmu. Może dotyczyć różnych rodzajów organizmów, a także różnych poziomów organizacji badanej struktury żywej. W swych badanich opiera się na fizyce, ch [..]
Źródło biomedical.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fizjologia


Fizjologia - nauka o prawidłowej czynności organizmu.
Źródło e-zdrowie.info

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fizjologia


nauka o czynno¶ci ustrojów ¿ywych; okre¶la prawa i mechanizmy rz±dz±ce tymi czynno¶ciami. Zaburzeniami tych czynno¶ci zajmuje siê patofizjologia.
Źródło alveo-akuna.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fizjologia


czynnoœci i funkcje ¿yciowe organizmu (ludzkiego). 
Źródło empi2.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fizjologia


nauka o czynnościach i funkcjonowaniu organizmów żywych, ich komórek, tkanek i narządów, oraz o prawach, które rządzą tymi funkcjami FLYBALL
Źródło piesporadnik.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fizjologia


(³c. physiologia z gr. physiología ‘nauka o naturze’ od phýsis ‘ natura’ + lógos ‘nauka’) 1. fizjol. nauka zajmuj±ca siê badaniem funkcjonowania organizmów ¿ywych, funkcji spe³nianych przez komórki, t [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fizjologia


Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις „natura”, λόγος „nauka”) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów. Można ją podzielić w zależności od badanego poziomu organiza [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< fizjokratyzm fizjonomia >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie