Definicja decyzja
Co znaczy decyzja? Tutaj znajdziesz 17 definicję słowa decyzja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa decyzja

1

1   0

decyzja


Słowo „decyzja” pochodzi od łacińskich de i caedere, które oznaczają „od” i „ciąć”
Źródło: „ Obudź w sobie olbrzyma”Anthony Robbins. Rozdział drugi strona42. Wydanie 2017r.
pietia213 - 10 maja 2021

2

0   0

decyzja


(1.1) postanowienie, zamiar, rezolucja; rozstrzygnięcie | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Mam nadzieję, że podjęliśmy słuszną decyzję.'' | (1.1) podjąć ~ę; ostateczna ~a; ~a [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0   0

decyzja


Decyzja (łc. decisio = umowa, układ, porozumienie, rozstrzygnięcie) (…) 1.W psychologii racjonalnej: skupiający w sobie osobową naturę człowieka akt → rozumu praktycznego, nakazujący posłużenie się właściwym środkiem dla urzeczywistnienia wyboru dokonanego przez → wolę. 2. psych. W pewnych kierunkach, (…) dokonując klasyfi [..]
Źródło ozkultura.pl

4

0   0

decyzja


nazwa aktu prawnego uchwalonego przez Wspólnotę Europejską. Decyzja wiąże prawnie adresata.
Źródło wiadomosci.ngo.pl

5

0   0

decyzja


to akt administracyjny stanowiący jednostronne ustalenie organu administracji publicznej o wiążących dla jednostki (i organu) konsekwencjach normy prawa administracyjnego . Decyzja administracyjna to zewnętrzny akt administracji publicznej rozstrzygający w całości lub w części co do istoty indywidualnej sprawy z zakresu administracji publ [..]
Źródło radca.com.pl

6

0   0

decyzja


kategoria przepisów służbowych. Jednorazowe pisemne polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych odnoszące się do procedur służbowych. Zobacz również: Kategorie [..]
Źródło inwentarz.ipn.gov.pl

7

0   0

decyzja


Decyzja – punkt w programie, w którym przepływ sterowania ma dwie lub więcej alternatywnych dróg. Węzeł grafu przepływu sterowania, z którego wychodzą dwie lub więcej gałęzi. Decision [..]
Źródło sjsi.org

8

0   0

decyzja


wspólnotowy akt prawny, wi±¿±cy dla poszczególnych instytucji, przedsiêbiorstw i krajów cz³onkowskich.
Źródło tech.money.pl

9

0   0

decyzja


decyzja, decyzjach, decyzjami, decyzją, decyzje, decyzję, decyzji, decyzjo, decyzjom, decyzyj
Źródło synonimiczny.pl

10

0   0

decyzja


Wspólnotowy akt prawny, wiążący dla poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i krajów członkowskich.
Źródło power.gov.pl

11

0   0

decyzja


Wspólnotowy akt prawny, wiążący dla poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i krajów członkowskich.
Źródło funduszeeuropejskie.gov.pl

12

0   0

decyzja


wspólnotowy akt prawny, wiążący dla poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i krajów członkowskich.
Źródło rpo.slaskie.pl

13

0   0

decyzja


Wspólnotowy akt prawny, wiążący dla poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i krajów członkowskich.
Źródło rpo.opolskie.pl

14

0   0

decyzja


Wspólnotowy akt prawny, wiążący dla poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i krajów członkowskich.
Źródło rpo.podkarpackie.pl

15

0   0

decyzja


Wspólnotowy akt prawny, wiążący dla poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i krajów członkowskich.
Źródło rpo.lubelskie.pl

16

0   0

decyzja


wspólnotowy akt prawny, wiążący dla poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i krajów członkowskich.
Źródło klspartners.pl

17

0   0

decyzja


(³c. decisio) 1. wi±¿±ce postanowienie w jakiej¶ sprawie, postanowienie, uchwa³a. 2. praw., adm. jednoosobowe rozstrzygniêcie przedstawionej sprawy.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa decyzja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< decymalny dederon >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie