Definicja cartridge
Co znaczy cartridge? Tutaj znajdziesz 13 definicję słowa cartridge. Możesz również dodać swoją deninicję słowa cartridge

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


, | , , | (1.1) nabój do broni palnej | (1.2) kartridż, kaseta z programem | (1.3) kaseta na film | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


[zarg.] 1. ladunek; 2. kaseta.
Źródło leksykony.interia.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


zbiornik, pojemnik z tuszem (ink cartridge) lub tonerem (toner cartridge).
Źródło dziury.eu

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


pojemnik z tuszem do drukarek: atramentowych - na tusz, atrament (ink cartridge - skrótowo nazywany cartridge); laserowych - na toner (toner cartridge - skr. toner). 
Źródło ssi.private.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


dysk kasetowy
Źródło computerworld.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


PLASTIKOWY POJEMNIK DO DRUKARKI ATRAMENTOWEJ ZAWIERAJ¥CY TUSZ.
Źródło jotbe.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


£adunek, nabój
Źródło gowest.doktorzy.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


wymienny zewnêtrzny element pod³¹czany do urz¹dzenia. Zwykle jest to dodatkowy uk³ad elektroniczny lub pojemnik uzupe³niaj¹cy zu¿ywane przez urz¹dzenie materia³y eksploatacyjne takie jak tusz, toner, czy taœma barwi¹ca. Przyk³adem mo¿e byæ modu³ pamiêci zawieraj¹cy grê przy³¹czan¹ do urz¹dzenia typu GameBoy lub pojemnik z tuszem instalowany w druka [..]
Źródło gimklucze.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


Stosowany no¶nik danych. P³aska, kasetka zawieraj±ca obwód drukowany z uk³adem kostek pamiêci, na których znajduj± siê dane gry, wbrew pozorom normalny program. Stosowany w wielu konsolach z obawy przed piractwem. Wbrew pozorom nieop³acalny interes, ma³a pojemno¶æ, wysokie koszty produkcji. Technologia czê¶ciowo zarzucona, nawet konserwatywne Ninte [..]
Źródło starzaki.eu.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


zwany również kartridżem, nabój wypełniony olejem, odpowiedzialny za tłumienie. W sprzedaży dostępne są również kartridże sprężynowo-olejowe. CenetrLock
Źródło forumrowerowe.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


zamkniêty element, czêsto nierozbieralny, odpowiedzialny za jedn± konkretn± funkcjê, np. t³umik w amortyzatorze, czy o¶ suportu w formie pakietu.
Źródło ppc.phg.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


[kartrid¿] (ang.) 1. tech. wymienny plastikowy pojemnik np. z ta¶m± filmow±, z tuszem, atramentem lub ta¶m± do drukarki. 2. infor. pojemnik na magnetyczny no¶nik informacji; tak¿e zewnêtrzne pamiêci r [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cartridge


, kartridż, kartrydż [wym. kartridż] «wymienny element urządzenia»
Źródło sjp.pwn.pl

<< carte blanche casanowa >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie