Definicja atrybut
Co znaczy atrybut? Tutaj znajdziesz 17 definicję słowa atrybut. Możesz również dodać swoją deninicję słowa atrybut

1

4   2

atrybut


Nieodłączna cecha danego obiektu. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Atrybut" w Słowniku Pojęć GUS Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach: ATRYBUT Data aktualizacji: niedziela, 2 luty, 2014 - 14:01
Źródło ozkultura.pl

2

1   1

atrybut


(1.1) rzecz lub cecha typowa dla czegoś lub kogoś | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Atrybutem największego z greckich bogów – Zeusa, zwanego gromowładnym – był piorun.'' | (1 [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

1   1

atrybut


przedmiot lub symbol pomagaj±cy okre¶liæ przedstawian± postaæ.
Źródło malarstwoity.pl

4

0   1

atrybut


Atrybut – cecha (własność, właściwość) osoby lub rzeczy, która wyróżnia ją spośród innych. Słowo to może również mieć następujące znaczenia: atrybut w sztuce – określony przedmiot o charakterze symbolicznym związany z życiem danej postaci; atrybuty świętych; atrybut w filozofii – właściwość rzeczy, która [..]
Źródło ozkultura.pl

5

0   1

atrybut


Cecha jednostki. Atrybut może być właściwy jednostce lub nadany. Źródła: ICP ; FRBR, 1998
Źródło sternik.bn.org.pl

6

0   1

atrybut


(attribute) Termin wystêpuje w kilku do¶æ bliskich znaczeniach: Nazwana w³asno¶æ lub warto¶æ przypisana do obiektu, np. Nazwisko(„Kowalski") dla obiektu Pracownik. Obiekt bêd±cy s [..]
Źródło ipipan.waw.pl

7

0   1

atrybut


wirtualny (virtual attribute) Patrz: atrybut pochodny.
Źródło ipipan.waw.pl

8

0   1

atrybut


cecha charakteryzujaca obiekt rzeczywisty lub abstrakcje, element opisu takiego obiektu. Na przyklad a. zmiennej jest jej typ, jednym z a. pliku jest jego wielkosc, a. ...
Źródło leksykony.interia.pl

9

0   1

atrybut


Informacje odzwierciedlające cechy jednostki handlowej lub logistycznej, odnoszące się do numeru identyfikacyjnego GTIN lub SSCC.
Źródło logistyka.net.pl

10

0   1

atrybut


(łac. attributus – przydzielony) 1. właściwość, cecha wyróżniająca 2. przedmiot symboliczny, przypisany do danej postaci, identyfikujący ją
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

11

0   1

atrybut


Cecha/w³a¶ciwo¶æ obiektu lub zjawiska, która mo¿e wyró¿niaæ je spo¶ród innych.
Źródło karto.pl

12

0   1

atrybut


atrybut, atrybucie, atrybutach, atrybutami, atrybutem, atrybutom, atrybutowi, atrybutów, atrybutu, atrybuty
Źródło synonimiczny.pl

13

0   1

atrybut


(³c. attribuere, -utum ‘wyznaczyæ, przypisaæ’) 1. cecha charakterystyczna, wyró¿niaj±ca, przypisywana konkretnej osobie lub rzeczy; symbol, oznaka czego¶. 2. szt. przedmiot, który jest sym [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

14

0   1

atrybut


1. «cecha jakiejś rzeczy, osoby lub zjawiska wyróżniająca je spośród innych»
Źródło sjp.pwn.pl

15

0   1

atrybut


Atrybut – element składni języka programowania, który określa konkretną właściwość (znaczenie), nadaną wybranemu elementowi (obiektowi).
Źródło pl.wikipedia.org

16

0   1

atrybut


Atrybut (łac. attributum) – znak rozpoznawczy bohatera, bóstwa lub też postaci świętego. Są to najczęściej przedmioty, które w jakiś sposób wiążą się z życiem danej postaci. W sztuce [..]
Źródło pl.wikipedia.org

17

0   1

atrybut


Atrybut – cecha (własność, właściwość) osoby lub rzeczy, która wyróżnia ją spośród innych. Słowo to może również mieć następujące znaczenia: atrybut w sztuce – określony prze [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa atrybut
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< atrybucja ASD >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie