Definicja analogiczny
Co znaczy analogiczny? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa analogiczny. Możesz również dodać swoją deninicję słowa analogiczny

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

analogiczny


Miesiące analogicznez z poprzedniego roku tzn. Na przykład
Miesiąc luty i marzec 2020 analogiczny do roku poprzedniego to luty i marzec 2019
Wila - 26 kwietnia 2020

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analogiczny


analogiczny, analogiczna, analogiczną, analogiczne, analogicznego, analogicznej, analogicznemu, analogiczni, analogicznie, analogicznych, analogicznym, analogicznymi, nieanalogiczna, nieanalogiczną, n [..]
Źródło synonimiczny.pl

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

analogiczny


Miesiące analogicznez z poprzedniego roku tzn. że te same co w obe ny.. Dam przykład. Miesiąc luty i marzec. 2020 a analogiczne to luty i marzec 2019r
Wila - 26 kwietnia 2020

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

analogiczny


(1.1) podobny do czegoś | (1.1) | (1.1) ''Przypadek ten był analogiczny do sprawy sądowej z 1981 roku.'' | analogia
Źródło pl.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

analogiczny


(analogia) 1. podobny, odpowiadaj±cy. 2. biol. narz±dy a. - pe³nienie przez narz±dy o ró¿nym pochodzeniu tych samych funkcji, czasem wystêpuje razem z zewnêtrznym podobieñstwem morfologicznym, np. skr [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< analog analogowy >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie