Definicja analog
Co znaczy analog? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa analog. Możesz również dodać swoją deninicję słowa analog

1

1   0

analog


| ''lub'' | (1.1) analogowy | (1.2) analogiczny | (2.1) analog | (1.1) | (1.1) analogiczny | (1.2) analogowy | (1.1) | (1.1) analoga
Źródło pl.wiktionary.org

2

1   0

analog


pierwiastek z szeregu pierwiastków o analogicznej budowie elektronowej
Źródło chemia.krzyzowki.info

3

1   0

analog


Sygna³ analogowy. Sygna³ zmieniaj±cy siê w sposób ci±g³y, w którym nawet najmniejsza zmiana mo¿e mieæ znaczenie. Uk³ady analogowe s± bardziej podatne na zak³ócenia i szumy. Alternatyw± [..]
Źródło ummon.org

4

0   0

analog


Inaczej zwykły papieros. - Masz analogi? - Ta, całą ramę.
Źródło miejski.pl

5

0   0

analog


potoczne określenie płyty gramofonowej / winylowej lub innego analogowego nagrania. Także ogół urządzeń pracujących w domenie analogowej, przetwarzających sygnał analogowy, mających analogo [..]
Źródło winyl.net

6

0   0

analog


(gr. análogos ‘podobny’) 1. odpowiednik. 2. osoba specjalizuj±ca siê w maszynach analogowych; analogia (gr. analogía) 1. podobieñstwo, zgodno¶æ rzeczy, procesów, sytuacji. 2. log., jêzykozn. przenoszenie cech z jednego zjawiska, elementu na inny na podstawie d±¿enia do upodobnienia, uproszczenia, usystematyzowania danej grupy; np. tw [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0   0

analog


1. «rzecz lub pojęcie odpowiadające innemu»
Źródło sjp.pwn.pl


Dodaj znaczenie słowa analog
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< analny analogiczny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie