Definicja alchemia
Co znaczy alchemia? Tutaj znajdziesz 13 definicję słowa alchemia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa alchemia

1

0   1

alchemia


pseudonauka uprawiana od starożytności do czasów nowożytnych, zmierzająca do przemiany substancji istniejących w przyrodzie, zwłaszcza metali w złoto, przy użyciu kamienia filozoficznego. U j [..]
Źródło jhi.pl

2

0   1

alchemia


?redniowieczna pseudonauka
Źródło chemia.krzyzowki.info

3

0   1

alchemia


(łac. alchimia) działania mające na celu otrzymanie w wyniku reakcji chemicznych kamienia filozoficznego, niezbędnego do uzyskania eliksiru życia oraz zamiany żelaza w złoto
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

4

1   2

alchemia


pierwotna nauka chemii upra­wiana od czasów staro¿ytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem by³a przemiana metali nieszlachetnych w z³oto. Próby te koñczy³y siê niepowodzeniem, opracowano jednak sze­reg nowych metod badawczych, oczyszczono wiele substancji chemicznych jak: kwas azoto­wy, solny, siarkowy. Do znakomitych alchemi­ków w Europi [..]
Źródło alveo-akuna.pl

5

0   1

alchemia


dawna „chemia”, której głównym celem było wyprodukowanie złota 
Źródło gwo.pl

6

0   1

alchemia


(¶.³c. alchimia z ar. al-kimia ‘przemiana’) chem. rozpowszechnione zw³. w ¶redniowieczu poszukiwanie eliksiru ¿ycia (na d³ugowieczno¶æ), panaceum (leku na wszystkie choroby), kamienia filozoficznego, który umo¿liwi przemianê zwyk³ych metali (np. o³owiu) w z³oto lub srebro; da³a podwaliny pod wspó³czesn± chemiê; n.os. alchemik [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0   1

alchemia


1. «dziedzina wiedzy uprawiana w starożytności i średniowieczu, stawiająca sobie za cel uzyskanie kamienia filozoficznego»
Źródło sjp.pwn.pl

8

0   1

alchemia


Alchemia – drugi producencki album polskiego producenta muzycznego Igora Sobczyka znanego jako IGS. Został wydany 8 grudnia 2001 r. Gościnnie wystąpili między innymi Abradab, Fokus, Tede, Borixo [..]
Źródło pl.wikipedia.org

9

0   1

alchemia


alchemia – filozofia przyrody łącząca elementy nauki, mistycyzmu i religii alchemia hinduistyczna alchemia lekarska (jatrochemia) Alchemia – album grupy Pink Freud Alchemia – album Małgorzat [..]
Źródło pl.wikipedia.org

10

0   1

alchemia


Alchemia – zapis koncertów zespołu Pink Freud z 23, 24 i 25 października 2006 roku, które odbyły się w krakowskim klubie Alchemia. Występy były częścią festiwalu Krakowska Jesień Jazzowa [..]
Źródło pl.wikipedia.org

11

0   1

alchemia


alchemia – filozofia przyrody łącząca elementy nauki, mistycyzmu i religii alchemia hinduistyczna alchemia lekarska (jatrochemia) Alchemia – album grupy Pink Freud Alchemia – album Małgorzat [..]
Źródło pl.wikipedia.org

12

0   1

alchemia


Alchemia – przednaukowa praktyka łącząca elementy zawarte obecnie w chemii, fizyce, sztuce, semiotyce, psychologii, parapsychologii, metalurgii, medycynie, astrologii, mistycyzmie i religii. Wsp [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   2

alchemia


(1.1) średniowieczna chemia, której zadaniem było odkrycie sposobu na przemianę metali nieszlachetnych w złoto | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | alchemik | alchemiczny
Źródło pl.wiktionary.org

Dodaj znaczenie słowa alchemia
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< Technika i Nauka Jazdy Autem aldehydy >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie