Definicja aklimatyzacja
Co znaczy aklimatyzacja? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa aklimatyzacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa aklimatyzacja

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aklimatyzacja


(od gr. klima, klimatos – strefa) przystosowanie się do nowych, zmienionych warunków, najczęściej klimatycznych
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aklimatyzacja


przystosowanie zapew­niaj±ce sprawno¶æ organizmu w zmienionych warunkach ¶rodowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych np. do wysokich tem­peratur polega na zwiêkszeniu wydzielania potu, przystosowanie do warunków wysoko­górskich, nastêpuje poprzez wzrost szybko¶ci przep³ywu krwi, zwiêkszenie liczby erytrocy­tów, wzrost pojemno¶ci ¿yciowej p [..]
Źródło alveo-akuna.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aklimatyzacja


biol.
Źródło karnet.up.wroc.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aklimatyzacja


przystosowanie się organizmu do nowego środowiska, innych warunków siedliskowych oraz stosunków międzygatunkowych; często powoduje zmiany fizjologiczne i morfologiczne oraz zmusza organizm do (...) [..]
Źródło slowniklowiecki.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aklimatyzacja


(³c. ad do + clima ‘klimat’ z gr. klíma) biol. przystosowanie siê organizmów ¿ywych do nowych warunków ¿ycia, w szczególno¶ci klimatycznych.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aklimatyzacja


1. «przystosowywanie się do nowej sytuacji»
Źródło sjp.pwn.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aklimatyzacja


Aklimatyzacja – rodzaj adaptacji; spowodowane zmianą miejsca pobytu, zachodzące w naturalnych warunkach, przystosowanie się do nowych dla danego organizmu warunków klimatycznych. W zakres aklimatyzacj [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< aklamacja akolada >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie