Definicja absolutorium
Co znaczy absolutorium? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa absolutorium. Możesz również dodać swoją deninicję słowa absolutorium

1

1   0

absolutorium


(1.1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności, zwykle finansowej; | (1.2) zwolnienie od odpowiedzialności | (1.3) ukończenie studiów wyższych bez dyplomu; | {{odmiana-rzeczownik-polski [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

absolutorium


(łac. od absolutus – uwolniony) 1. akt parlamentu potwierdzający prawidłowe wykonanie określonej działalności finansowej, np. budżetu 2. ukończenie studiów bez uzyskania dyplomu
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

3

0   0

absolutorium


Decyzja kolegialnego organu prawodawczego wyra¿aj±ca pozytywn± ocenê dzia³alno¶ci finansowej i zaufanie dla organu wykonawczego w tym zakresie. Absolutorium udziela siê po zapoznaniu siê ze sp [..]
Źródło wybory.com.pl

4

0   0

absolutorium


(³c. absolutorium ‘zwolnienie’) 1. ekon. akt zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alno¶ci finansowej i uznanie jej poprawno¶ci. 2. nauk. ukoñczenie uczelni wy¿szej bez egzaminu dyplomowego.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

0   0

absolutorium


1. «akt organu przedstawicielskiego uznający na podstawie sprawozdania prawidłowość działalności finansowej organu wykonawczego»
Źródło sjp.pwn.pl

6

0   0

absolutorium


Absolutorium (z łac. absolutorium – zwolnienie) – zwyczajowe stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. Absolutorium jako wpis w indeksie uzyskuje się po zdaniu wszystki [..]
Źródło pl.wikipedia.org

7

0   0

absolutorium


Absolutorium (łac. absolutorium – zwolnienie, unieważnienie) – określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony (np. parlament) na podstawie przedstawionego sprawozdani [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa absolutorium
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< absolutny absolutyzm >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie