Definicja WYDATKI PUBLICZNE
Co znaczy WYDATKI PUBLICZNE? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa WYDATKI PUBLICZNE. Możesz również dodać swoją deninicję słowa WYDATKI PUBLICZNE

1

0   0

WYDATKI PUBLICZNE


¶rodki wydatkowane przez pañstwo i samorz±dy na realizacjê swych zadañ i celów;
Źródło money.pl

2

0   0

WYDATKI PUBLICZNE


to przepływy środków pieniężnych pochodzących z budżetów podmiotów publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych (przypisanych do realizacji tym podmiotom), których celem jest zaspokojenie potrzeb publicznych. Przykładami wydatków publicznych są: inwestycje infrastrukturalne, wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa zewnę [..]
Źródło ozkultura.pl

3

0   0

WYDATKI PUBLICZNE


Publiczny wkład w finansowanie operacji, pochodzący z budżetu państwa, władz regionalnych lub lokalnych, Wspólnot Europejskich, związany z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności oraz [..]
Źródło rpo.slaskie.pl

4

0   0

WYDATKI PUBLICZNE


wydatki sektora finansów publicznych, w Polsce są to m.in. wydatki budżetu państwa, samorządów, systemu państwowych ubezpieczeń społecznych i funduszy celowych. Zwykle podawane są w skali ro [..]
Źródło wolnaprzedsiebiorczosc.pl

5

0   0

WYDATKI PUBLICZNE


Wydatki publiczne – przepływy środków pieniężnych pochodzących z budżetów podmiotów publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych (przypisanych do realizacji tym podmiotom), [..]
Źródło pl.wikipedia.org


Dodaj znaczenie słowa WYDATKI PUBLICZNE
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< WIBOR Wynagrodzenie brutto >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie