Definicja Krajobraz
Co znaczy Krajobraz? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa Krajobraz. Możesz również dodać swoją deninicję słowa Krajobraz

1

6 Thumbs up   2 Thumbs down

Krajobraz


Wg Leksykonu PWN: "fizjonomia powierzchni Ziemi lub jej części - synteza wszystkich elementów przyrodniczych (głównie rzeźby, wód, warunków klimatycznych, świata roślinnego i zwierzęcego) i działalności ludzkiej; rozróżnia się krajobraz naturalny (przyrodniczy) i przeobrażony (kulturowy, antropogeniczny, gospodarczy)." Autor(ka) wpisu: Ba [..]
Źródło ozkultura.pl

2

6 Thumbs up   2 Thumbs down

Krajobraz


Ogólny wygląd powierzchni Ziemi, uwzględniający jej ukształtowanie oraz pokrycie terenu. Jest wiele typów krajobrazu. Najbardziej ogólny podział uwzględnia: krajobrazy NATURALNE (częściowo zmienione d [..]
Źródło przestrzen.eu

3

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Krajobraz


(1.1) wygląd ziemi w określonym miejscu, widok okolicy | (1.2) fakty, wydarzenia charakterystyczne dla jakichś zjawisk, tworzące je | (1.3) przedstawienie malarskie widoku natury; pejzaż | (1.1 [..]
Źródło pl.wiktionary.org

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Krajobraz


Krajobraz – wieloznaczny termin stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia). Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogen [..]
Źródło pl.wikipedia.org

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Krajobraz


ogół cech wyróżniający określony teren, zespół typowych cech. Naturalne elementy składowe to: rzeźba terenu, podłoże, woda, powietrze, flora i fauna. Wyróżnić możemy krajobraz kulturowy (przewaga elem [..]
Źródło hortulus-spectabilis.com.pl

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Krajobraz


krajobraz, krajobrazach, krajobrazami, krajobrazem, krajobrazie, krajobrazom, krajobrazowi, krajobrazów, krajobrazu, krajobrazy
Źródło synonimiczny.pl

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Krajobraz


Krajobraz (landschaft, fizjocenoza) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), czasami różnie definiowany i interpretowany. Dodatkowo w języku potocznym słowo "krajobraz" używane jest na określenie widoku (np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy, krajobraz malowni [..]
Źródło ozkultura.pl

8

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Krajobraz


odpowiada geokompleksowi krajobrazowemu, stanowiącemu podstawową jednostkę podziału terytorialnego epigeosfery (powłoki geograficznej). Jest jednorodny pod względem pochodzenia rzeźby, budowy geologicznej, klimatu, warunków wodnych i klimatycznych, gleby i biocenozy. Składa się z mniejszych jednostek, facji i uroczysk.
Źródło urbanistyka.info

9

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Krajobraz


temat w malarstwie wyodrêbniony jako samodzielny gatunek ukazuj±cy widoki natury. Pejza¿ o przewadze motywów architektonicznych, to weduta, a o przewadze tematów morskich - marina.
Źródło malarstwoity.pl

<< Kępa Kwietnik >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie