Definicja zbywca
Co znaczy zbywca? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa zbywca. Możesz również dodać swoją deninicję słowa zbywca

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zbywca


zbywca, zbywcach, zbywcami, zbywcą, zbywce, zbywcę, zbywco, zbywcom, zbywców, zbywcy
Źródło synonimiczny.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zbywca


osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj±ca osobowo¶ci prawnej sprzedaj±ca prawo do nieruchomo¶ci lub ograniczone prawo rzeczowe, w tym równie¿ spó³dzielnia mieszkaniowa dokonuj [..]
Źródło kmr.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zbywca


osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej sprzedająca nieruchomość – przedmiot kredytowania
Źródło finansowaprzystan.pl

<< zbytki zdaje się >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie