Definicja zasilacz
Co znaczy zasilacz? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa zasilacz. Możesz również dodać swoją deninicję słowa zasilacz

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

zasilacz


(1.1) urządzenie, które dostarcza energię elektryczną o określonych parametrach do innego urządzenia | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | zasilanie , zasilenie | zasilać , zasilić [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

zasilacz


Zasilacz to urz±dzenie, które dopasowuje dostêpne napiêcie do potrzeb zasilanego uk³adu lub urz±dzenia. W audio znakomita wiêkszo¶æ zasilaczy zamienia napiêcie zmienne z sieci energetycznej (w Polsce [..]
Źródło hifi.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zasilacz


podzespól montowany w obudowie komputerów stolowych, transformujacy napiecie sieci elektrycznej na kilku i kilkunastowoltowe napiecia potrzebne do pracy ukladów elektronicznych. W Ä komputerach ... [..]
Źródło leksykony.interia.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zasilacz


Podzespół komputera służący do zaopatrywania innych elemnetów komputera w energię elektryczną. Zasilacz zamienia napięcie zmienne dostępne w sieci elektrycznej na cały zestaw stałych napięć potrzebnyc [..]
Źródło dziury.eu

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zasilacz


Podzespół komputera służący do zaopatrywania innych elemnetów komputera w energię elektryczną. Zasilacz zamienia napięcie zmienne dostępne w sieci elektrycznej na cały zestaw stałych napięć potrzebnych do pracy komputera. Zasilacze komputerowe wyposażone są zestawy przewodów zakończonych specjalnymi wtyczkami, przeznaczonymi do podłączenia do różny [..]
Źródło slownikkomputerowy.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zasilacz


zasilacz, zasilacza, zasilaczach, zasilaczami, zasilacze, zasilaczem, zasilaczom, zasilaczowi, zasilaczu, zasilaczy
Źródło synonimiczny.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zasilacz


przyrząd umożliwiający podłączenie urządzenia do źródła energii elektrycznej o parametrach innych, niż wymaga tego samo urządzenie. Podzespoły komputerowe potrzebują na ogół zasilania prądem stałym o [..]
Źródło sportosporto.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zasilacz


przyrz¹d umo¿liwiaj¹cy pod³¹czenie urz¹dzenia do Ÿród³a energii elektrycznej o parametrach innych, ni¿ wymaga tego samo urz¹dzenie. Podzespo³y komputerowe potrzebuj¹ na ogó³ zasilania pr¹dem sta³ym o [..]
Źródło gimklucze.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zasilacz


Zasilacz – urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego urządzenia. Ze względu na sposób zmiany wielkości napięcia wyróżnić można: zasilacze liniowe, w których elemente [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< zapora zasób >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie