Definicja wanadynit
Co znaczy wanadynit? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa wanadynit. Możesz również dodać swoją deninicję słowa wanadynit

1

0   0

wanadynit


minera?, chlorowanadan o?owiu;
Źródło chemia.krzyzowki.info

2

0   0

wanadynit


(³c. vanadium) miner. chlorowanadan o³owiu, ¿ó³ty, brunatny lub czerwony kruchy minera³ o po³ysku diamentowym lub szklistym, krystalizuj±cy w uk³adzie heksagonalnym; wystêpuje w strefie utleniania nie [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa wanadynit
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< wanad wandal >>