erasmusplus.org.pl

Website:https://erasmusplus.org.pl
Pozytywne oceny otrzymane5
Negatywne oceny otrzymane4
Karma:2 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (95)

1

5   3

uczenie się przez całe życie


Całość kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się pozaformalnego i nieformalnego podejmowanego na wszystkich etapach życia, których wynikiem jest rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji lub uczestnictwa w społeczeństwie w perspektywie osobistej, obywatelskiej, kulturowej, społecznej lub zawodowej; ucze [..]
Źródło erasmusplus.org.pl

2

0   0

agenda modernizacji szkolnictwa wyższego


Strategia  Komisji  Europejskiej,  której  celem  jest  wspieranie  reform  w państwach członkowskich i przyczynianie się do  realizacji celów  strategii „Europa 2020” w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Główne obszary reform określone w tym nowym planie to: zwiększenie liczby absolwentów szkół wyższych;   poprawa   j [..]
Źródło erasmusplus.org.pl

3

0   0

akcja


Element lub część składowa programu Erasmus+. Przykładowe akcje to: partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych itp.
Źródło erasmusplus.org.pl

4

0   0

akredytacja


Proces gwarantujący, że instytucja, która chce otrzymać finansowanie w ramach akcji programu Erasmus+, spełnia określone standardy jakościowe lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską dla danej akcji. Zależnie od rodzaju akcji lub kraju, w którym dana instytucja ma swoją siedzibę, akredytacja jest przeprowadzana przez ag [..]
Źródło erasmusplus.org.pl

5

0   0

aktywność młodzieży


Aktywność pozaszkolna (taka jak wymiana młodzieży, wolontariat lub szkolenia dla młodzieży) realizowana przez osobę młodą, indywidualnie albo w grupie, w szczególności poprzez udział w działaniach organizacji młodzieżowych, charakteryzująca się podejściem opartym na uczeniu się pozaformalnym.
Źródło erasmusplus.org.pl

6

0   0

beneficjent


Jeżeli projekt zostaje zaakceptowany, wnioskodawca staje się beneficjentem dofinansowania  w  ramach  programu  Erasmus+.  Beneficjent  podpisuje umowę finansową z Narodową Agencją lub Agencją Wykonawczą, która zaakceptowała projekt, albo jest powiadamiany przez tę agencję o decyzji. Jeżeli wniosek został złożony w imieniu inn [..]
Źródło erasmusplus.org.pl

7

0   0

dorosły słuchacz


Każda osoba, która po ukończeniu kształcenia lub s zkolenia albo rezygnacji z kontynuowania takiego kształcenia lub szkolenia wraca do niektórych form ustawicznego kształcenia lub uczenia się (uczenie się formalne, pozaformalne inieformalne)z wyłączeniem nauczycieli uczących w szkołach oraznauczycieli iosóbprowadzących szkolenia w za [..]
Źródło erasmusplus.org.pl

8

0   0

dyplom studiów wspólnych


Jeden dyplom ukończenia studiów przyznawany studentowi po zakończeniu wspólnego programu. Dyplom studiów wspólnych musi być podpisany przez właściwe władze dwóch lub kilku instytucji uczestniczących i jest oficjalne uznawany w państwach, w których te instytucje uczestniczące mają swoją siedzibę.
Źródło erasmusplus.org.pl

9

0   0

działanie


Zbiór zadań realizowanych w ramach projektu. Działania mogą być różnego rodzaju (działania dotyczące mobilności, współpracy itp.). W programie Jean Monnet działanie jest równoważne z akcją (zob. definicja powyżej).
Źródło erasmusplus.org.pl

10

0   0

edukacja dorosłych


Wszystkie formy niezawodowej edukacji dorosłych, zarówno o charakterze formalnym, jak i pozaformalnym i nieformalnym (w odniesieniu do ustawicznego szkolenia zawodowego zobacz „kształcenie i szkolenie zawodowe”).
Źródło erasmusplus.org.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 95