Definicja typizacja
Co znaczy typizacja? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa typizacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa typizacja

1

1   0

typizacja


wybór kilku z wielu istniej¹cych rozwi¹zañ. Ma na celu zredukowanie liczby wyrobów lub podzespo³ów pe³ni¹cych te same funkcje.
Źródło empi2.pl

2

1   0

typizacja


1. klasyfikowanie wed³ug typów. 2. ujednolicenie wyrobów wed³ug okre¶lonych cech, w celu uproszczenia, ulepszenia i potanienia produkcji oraz u³atwienia jej sprzeda¿y.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0   2

typizacja


Typizacja – w socjologii fenomenologicznej jest to proces szeregowania przez jednostkę elementów rzeczywistości w pewne typy, poprzez odwołanie się do posiadanych przez nią zasobów wiedzy. Po [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa typizacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< typ typografia >>