Definicja typ
Co znaczy typ? Tutaj znajdziesz 14 definicję słowa typ. Możesz również dodać swoją deninicję słowa typ

1

0   0

typ


(1.1) rodzaj, wzorzec | (1.2) podejrzany mężczyzna | (1.3) osoba skupiająca cechy ludzi pewnej kategorii | (1.4) ktoś lub coś przewidziane przez kogoś na zwycięzcę | (1.5) kategoria w [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

typ


(1.1) rodzaj, typ | (1.2) facet, typ, typek | (1.1) | typisch
Źródło pl.wiktionary.org

3

0   0

typ


typ -en -er typ m; wzorzec m; typek m; facet m
Źródło szwedzkionline.pl

4

0   0

typ


(type) Specyfikacja rodzaju warto¶ci, które mo¿e przybieraæ dany byt programistyczny (zmienna, obiekt, parametr); specyfikacja budowy obiektu; specyfikacja interfejsu procedury lub metody, itd. Ty [..]
Źródło ipipan.waw.pl

5

0   0

typ


1. zbiór wartosci, które moze przyjmowac obiekt danych: zmienna, dana zagregowana, reprezentant klasy itd. W szerszym rozumieniu pojecie t., inaczej typu danych, obejmuje zarówno ...
Źródło leksykony.interia.pl

6

0   0

typ


osoba, przedmiot lub wydarzenie biblijne, zazwyczaj z ST, które jest zapowiedzią przyszłych rzeczywistości – osób, przedmiotów lub wydarzeń w NT (zob. Rz 5,14; 1 Kor 10,6.11).
Źródło hamlet.edu.pl

7

0   0

typ


Inaczej chłopak, młodzieniec, znajomy. - Popatrz kto idzie! Widzieliśmy go wczoraj. - To inny typ, Ty chyba nie czaisz tego typa.
Źródło miejski.pl

8

0   0

typ


Forma lub struktura, która odróżnia konkretną klasę obiektów.
Źródło technet.microsoft.com

9

0   0

typ


osoba, przedmiot lub wydarzenie biblijne, zazwyczaj z ST, które jest zapowiedzi± przysz³ych rzeczywisto¶ci - osób, przedmiotów lub wydarzeñ w NT (zob. Rz 5,14; 1 Kor 10,6.11).
Źródło biblia.deon.pl

10

0   0

typ


wyraz ten nie jest spotykany w polskich przek³adach (za wyj±tkiem Biblii Tysi±clecia). Mo¿e oznaczaæ zapowied¼ albo ilustracjê jakiego¶ wydarzenia. Typem mo¿e byæ cz³owiek, mo¿e byæ jaka [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl

11

0   0

typ


(³c. typus z gr. týpos ‘kszta³t, obraz’) 1. okre¶lony zespó³ cech, z którym identyfikuje siê jak±¶ czê¶æ osób, zwierz±t, rzeczy, zjawisk itp.; model, wzór. 2. pot. cz³owiek bli¿ej nieokre¶lony, cz³owiek niewiadomego pochodzenia; indywiduum, osobnik. 3. cz³owiek maj±cy cechy w³a¶ciwe ludziom okre¶lonej kategorii, np. nal [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

12

0   0

typ


Typ – określenie w teologii chrześcijańskiej oraz egzegezie biblijnej, dotyczące różnych zagadnień, wydarzeń, osób lub obiektów ze Starego Testamentu, które są traktowane jako zapowiedź [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   0

typ


typ – podstawowy element zbioru badanego za pomocą typologii typ – określenie w teologii i biblistyce typ (phylum) – kategoria systematyczna typ danych typ nomenklatoryczny typ siedliskowy las [..]
Źródło pl.wikipedia.org

14

0   0

typ


Typ (phylum) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa typ
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< tynktura typizacja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie