Definicja troficzny
Co znaczy troficzny? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa troficzny. Możesz również dodać swoją deninicję słowa troficzny

1

1   0

troficzny


Odnoszący się do odżywiania tkanki.   U
Źródło respimer.pl

2

0   0

troficzny


troficzny, nietroficzna, nietroficzną, nietroficzne, nietroficznego, nietroficznej, nietroficznemu, nietroficzni, nietroficzny, nietroficznych, nietroficznym, nietroficznymi, troficzna, troficzną, t [..]
Źródło synonimiczny.pl

3

0   0

troficzny


(n.³c. trophicus z gr. trophikós) biol. dotycz±cy trofiki; od¿ywczy; trofika (gr. trophikós ‘od¿ywczy’) biol. ¿ywienie tkanek; trofizm (gr. trophé ‘pokarm’) biol. stosunki pokarmowe miêdzy organizmami biocenozy.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa troficzny
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< trofeum trofoblast >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie