Definicja transkrypcja
Co znaczy transkrypcja? Tutaj znajdziesz 13 definicję słowa transkrypcja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa transkrypcja

1

1   0

transkrypcja


(1.1) zapisywanie tekstu w innym systemie fonetycznym | (1.2) zapisywanie mowy za pomocą znaków graficznych | (1.3) przekształcenie partytury napisanej dla pewnego instrumentu muzycznego lub g [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

transkrypcja


(1.1) zapisywanie tekstu w innym systemie fonetycznym | (1.2) zapisywanie mowy za pomocą znaków graficznych | (1.3) przekształcenie partytury napisanej dla pewnego instrumentu muzycznego lub g [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0   0

transkrypcja


Konwersja pisma polegająca na graficznym odtwarzaniu liter jednego alfabetu za pomocą liter innego alfabetu z uwzględnieniem fonetycznych właściwości głosek. Źródło: PN-N-01224:1989
Źródło sternik.bn.org.pl

4

0   0

transkrypcja


Proces zachodzący w jądrze komórkowym. Polega on na kopiowaniu informacji genetycznej z DNA do mRNA.
Źródło odzywianie.info.pl

5

0   0

transkrypcja


to proces zachodzący w żyjących komórkach, polegający na syntezie mRNA na matrycy DNA. Informacja genetyczna ulega transkrypcji (przepisaniu) na łańcuch RNA, który następnie jest bazą do tra [..]
Źródło zdronet.pl

6

0   0

transkrypcja


transkrypcja, transkrypcjach, transkrypcjami, transkrypcją, transkrypcje, transkrypcję, transkrypcji, transkrypcjo, transkrypcjom, transkrypcyj
Źródło synonimiczny.pl

7

0   0

transkrypcja


proces syntezy RNA na matrycy DNA; jest to, wiêc przepisywanie informacji genetycznej z DNA na RNA. Na podstawie uk³adu nukleotyclów w DNA powstaje komplementarny ³añcuch RNA. Na RNA informacja jest przepisywana tylko z jednej nici dwuniciowej cz±steczki DNA tzw. nici matrycowej. Sekwencja powstaj±cej nici RNA jest komplementarna do nici mat [..]
Źródło alveo-akuna.pl

8

0   0

transkrypcja


4, 10 graficzna reprezentacja wypowiedzi języka mówionego zawierająca takie elementy jak np. cechy prozodyczne
Źródło pl.languagesindanger.eu

9

0   0

transkrypcja


Pisemny zapis zrealizowanych wywiadów jakościowych, który zawiera spisane wypowiedzi wszystkich uczestników wywiadu, zarejestrowane wcześniej za pomocą sprzętu audiowizualnego. Transkrypcje prz [..]
Źródło pmrconsulting.com

10

0   0

transkrypcja


(³c. transcriptio ‘przepisywanie’) 1. jêzykozn. odtworzenie tekstu pisanego danym alfabetem za pomoc± innego alfabetu albo innych zasad ortograficznych; tak¿e tak napisany tekst. 2. muz. opracowanie utworu muzycznego na inny zapisany w oryginale ¶rodek wykonawczy. 3. utwór muzyczny opracowany w ten sposób. 4. biol. jeden z etapów biosyn [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

11

0   0

transkrypcja


Transkrypcja (łac. transcriptio – „przepisywanie”) – opracowanie kompozycji na inny instrument, głos lub zespół niż przewidziano to pierwotnie.
Źródło pl.wikipedia.org

12

0   0

transkrypcja


transkrypcja (genetyka) transkrypcja (językoznawstwo) transkrypcja (muzyka) transkrypcja (rejestracja stanu cywilnego)
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   0

transkrypcja


Transkrypcja – proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA. Matryca jest odczytywana w kierunku 3' → 5', a nowa cząsteczka [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa transkrypcja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< archikonfraternia translacja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie