Definicja tezaurus
Co znaczy tezaurus? Tutaj znajdziesz 11 definicję słowa tezaurus. Możesz również dodać swoją deninicję słowa tezaurus

1

1   0

tezaurus


Tezaurus albo thesaurus (...) <dzieło zawierające całą wiedzę z danej dziedziny; słownik obejmujący całe słownictwo danego języka> (...) Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych Źródło definicji (papierowe): hasło "tezaurus" w Leksykonie PWN, Warszawa: PWN, 1973, s.781. Spr [..]
Źródło ozkultura.pl

2

0   0

tezaurus


(1.1) dzieło, które obejmuje całość określonej wiedzy, dorobku intelektualnego | (1.2) słownik, który obejmuje pełne słownictwo jakiegoś języka | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

3

0   0

tezaurus


Słownik kontrolowany obejmujący ekwiwalenty, ich wzajemne relacje i zasady stosowania. Źródło: PN-ISO 5127:2005
Źródło sternik.bn.org.pl

4

0   0

tezaurus


zbiór semantycznie i hierarchicznie powiazanych terminów, ulatwiajacy wyszukiwanie pochodnych informacji; slownik wyrazów bliskoznacznych dolaczany do niektórych edytorów tekstu.
Źródło leksykony.interia.pl

5

0   0

tezaurus


Słownik wyrazów bliskoznacznych. Tezaurusy znaleźć można w edytorach tekstu, np. w programie Microsoft Word.
Źródło dziury.eu

6

0   0

tezaurus


Słownik wyrazów bliskoznacznych. Tezaurusy znaleźć można w edytorach tekstu, np. w programie Microsoft Word.
Źródło slownikkomputerowy.pl

7

0   0

tezaurus


tezaurus, tezaurusa, tezaurusach, tezaurusami, tezaurusem, tezaurusie, tezaurusom, tezaurusowi, tezaurusów, tezaurusy
Źródło synonimiczny.pl

8

0   0

tezaurus


program umo¿liwiaj¹cy znajdowanie synonimów danego wyrazu, bêd¹cy wyposa¿eniem niektórych edytorów tekstu.
Źródło gimklucze.pl

9

0   0

tezaurus


(³c. thesaurus z gr. thesaurós ‘skarb, skarbiec’) 1. dzie³o obejmuj±ce ca³okszta³t pewnej dziedziny wiedzy. 2. leksykon, s³ownik obejmuj±cy s³ownictwo danego jêzyka. 3. has³owa kartoteka encyklopedii. 4. s³ownik synonimów w uk³adzie pojêciowym.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

10

0   1

tezaurus


Tezaurus - zbiór semantycznie i hierarchicznie powiązanych terminów, ułatwiający wyszukiwanie pochodnych informacji lub słownik wyrazów bliskoznacznych dołączany do niektórych procesorów tekstu. Zbiór terminów z jednej dziedziny. więcej Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii Źródło definicji(elektronic [..]
Źródło ozkultura.pl

11

0   1

tezaurus


Tezaurus – słownik odzwierciedlający strukturę pola semantycznego danego języka informacyjno-wyszukiwawczego, obejmujący deskryptory, ich relacje oraz reguły stosowania. Tezaurusy tworzy się [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa tezaurus
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< teza tezauryzacja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie