Definicja tetraplegia
Co znaczy tetraplegia? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa tetraplegia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa tetraplegia

1

1   0

tetraplegia


(1.1) paraliż czterokończynowy; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Tetraplegia powstaje na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.'' | tetraplegik | tetraplegic [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

tetraplegia


tetrapareza; ca³kowite pora¿enie spowodowane uszkodzeniem rdzenia krêgowego. Przy pora¿eniach ca³kowitych powy¿ej segmentu rdzeniowego C3-C4 nastêpuje zwykle zgon z powodu pora¿enia przepony. Najczê¶ciej zespó³ tetraplegii spotykany jest w z³amaniach lub zwichniêciach krêgów C5-C6. Wystêpuje kurczowy bezw³ad koñczyn dolnych i wio [..]
Źródło alveo-akuna.pl

3

0   0

tetraplegia


pora¿enie czterokoñczynowe
Źródło tradovium.pl

4

0   0

tetraplegia


Tetraplegia (z gr. tetra – cztery, plege – cios, rana) – paraliż czterokończynowy. Powstaje na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Rokowania co do poprawy neurologicznej s [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa tetraplegia
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< nerf fidjien >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie