Definicja termin zawity
Co znaczy termin zawity? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa termin zawity. Możesz również dodać swoją deninicję słowa termin zawity

1

0   0

termin zawity


zawity, niezawici, niezawita, niezawitą, niezawite, niezawitego, niezawitej, niezawitemu, niezawity, niezawitych, niezawitym, niezawitymi, zawici, zawita, zawitą, zawite, zawitego, zawitej, zawitemu [..]
Źródło synonimiczny.pl

2

0   0

termin zawity


termin którego niezachowanie wywo³uje ujemne skutki dla uprawnionego polegaj¹ce na wygaœniêciu przys³uguj¹cych mu praw. Terminy zawite s¹ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce, nie podlegaj¹ przerwie [..]
Źródło prawnik24.pl

3

0   0

termin zawity


Zwany również terminem prekluzyjnym. Instytucja prawa cywilnego ograniczająca w czasie możliwość dochodzenia roszczeń zarówno majątkowych jak i niemajątkowych. Jego upływ powoduje wygaśni [..]
Źródło prawnie.pl


Dodaj znaczenie słowa termin zawity
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< termin nieprzekraczalny teść >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie