Definicja teleskop
Co znaczy teleskop? Tutaj znajdziesz 11 definicję słowa teleskop. Możesz również dodać swoją deninicję słowa teleskop

1

1   0

teleskop


(1.1) przyrząd astronomiczny używany do obserwacji nieba; | (1.2) amortyzator, zbudowany z dwóch włożonych jedna w drugą rur, wypełnionych gazem lub cieczą i pochłaniających energię ws [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

teleskop


, | (1.1) teleskop | (1) {{odmiana-rzeczownik-niemiecki | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

3

0   0

teleskop


teleskop -et = teleskop m
Źródło szwedzkionline.pl

4

0   0

teleskop


³ac. Telescopium, dop.³ac. Telescopii, oznaczenie skrótowe: Tel Niewielki, ma³o wyra¼ny gwiazdozbiór nieba po³udniowego, w Polsce niewidoczny. Znajduje siê na po³udnie od Korony Po³udniowej [..]
Źródło nauka.money.pl

5

0   0

teleskop


pałka policyjna
Źródło miejski.pl

6

0   0

teleskop


patrz amor.
Źródło ppc.phg.pl

7

0   0

teleskop


R E K L A M A ----- Astronomiczny przyrz±d obserwacyjny zwiêkszaj±cy ilo¶æ ¶wiat³a docieraj±cego od obserwowanego obiektu do detektora, poprzez zbieranie go i skupianie przez obiektyw. Telesko [..]
Źródło optyczne.pl

8

0   0

teleskop


(gr. teleskópos ‘daleko widz±cy; daleko patrz±cy’ od téle ‘daleko’ + gr. skopeín ‘patrzeæ’) 1. urz±dzenie optyczne do obserwacji cia³ niebieskich, o konstrukcji lunety. 2. tech. amortyzator zbudowany z dwóch rur wchodz±cych jedna w drug±. 3. zool. lm. teleskopy - akwariowe z³ote rybki o du¿ych, silnie uwypuklonych oczach.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

9

0   0

teleskop


Teleskop (gr. tēle-skópos 'daleko widzący') – narzędzie, które służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego (np. światła widzialnego). Pier [..]
Źródło pl.wikipedia.org

10

0   0

teleskop


Teleskop – odmiana hodowlana chińskiej populacji złotej rybki wywodzącej się od jednego z podgatunków karasia złocistego – Carassius auratus auratus, w hodowli akwarystycznej popularnie zwan [..]
Źródło pl.wikipedia.org

11

0   0

teleskop


Teleskop – telewizyjny program informacyjny regionalnego oddziału TVP3 Poznań, emitowany od 1975 roku (w latach 1989–1994 nosił nazwę Aktualności). Obecnie program ukazuje się 5 razy na dob [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa teleskop
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< telepatia teleturniej >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie