Definicja szekla
Co znaczy szekla? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa szekla. Możesz również dodać swoją deninicję słowa szekla

1

0   0

szekla


szekla, szeklach, szeklami, szeklą, szekle, szeklę, szekli, szeklo, szeklom
Źródło synonimiczny.pl

2

0   0

szekla


(ang. shackle) ¿egl. wygiêty w kszta³t podkowy stalowy prêt o sp³aszczonych koñcach, w których znajduj± siê otwory do wk³adania gwintowanego sworznia; u¿ywany do ³±czenia ze sob± lin, ³añcuchów z innymi czê¶ci osprzêtu jednostki p³ywaj±cej; szeklowaæ ¿egl. umocowywaæ liny, ³añcuchy przy pomocy szekli; szaklowaæ.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0   0

szekla


Szekla (szakla, szekiel, szakiel) – metalowa klamra w kształcie litery "U" lub "Ω", tworząca zamknięty obwód, otwierany i zamykany za pomocą śruby lub sprężynowej zapadk [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

0   0

szekla


kawalek plaskownika lub preta metalowego, splaszczonego na koncach, wygietego w ksztalcie litery U. Konce preta sa przewiercone, a jeden otwor jest nagwintowany. Przez otwory przechodzi metalowa przet [..]
Źródło zgora.pl

Dodaj znaczenie słowa szekla
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< szekel szelak >>