Definicja stylita
Co znaczy stylita? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa stylita. Możesz również dodać swoją deninicję słowa stylita

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stylita


stylita, stylici, stylicie, stylitach, stylitami, stylitą, stylitę, stylito, stylitom, stylitów, stylity
Źródło synonimiczny.pl

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stylita


(gr. stylítes od stýlos ‘filar, kolumna’) hist. wschodni asceta - pustelnik, który ¿ycie spêdza³ na wierzcho³ku wysokiego s³upa; s³upnik.
Źródło portalwiedzy.onet.pl
<< stylistyka stylizacja >>