Definicja stupa
Co znaczy stupa? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa stupa. Możesz również dodać swoją deninicję słowa stupa

1

0   0

stupa


sanskr. kopiec, szczyt; podstawowa sakralna budowla buddyjska. Jest to najczęściej okrągła budowla w kształcie czaszy, zwieńczona iglicą. W stupach mogą być przechowywane relikwie Buddy lub m [..]
Źródło exotictravel.pl

2

0   0

stupa


(sanskr.) arch. buddyjska budowla sakralna wywodz±ca siê z Indii, w kszta³cie czaszy zakoñczonej gankiem, masztem i symbolicznymi sztandarami, czêsto zawieraj±ca komorê z relikwiami, figurami Buddy i tekstami religijnymi; wznoszona jako oddzielna budowla lub jako o³tarz wewn±trz ¶wi±tyni.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa stupa
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< kabalistyka stupajka >>