Definicja selekcja
Co znaczy selekcja? Tutaj znajdziesz 14 definicję słowa selekcja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa selekcja

1

7   4

selekcja


Odstrzał osobników o cechach niepożądanych w dalszej hodowli lub wykazujących niedorozwój.
Źródło poradniklowiecki.pl

2

5   5

selekcja


(1.1) dobór dokonywany poprzez eliminację | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | (1.1) selekcja materiałów • selekcja naturalna | selekcjonować, wyselekcjonować | selekcjoner , [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

2   5

selekcja


Selekcja stanowi podstawową metodę hodowlaną polegającą na wybieraniu roślin o określonych właściwościach spośród większej populacji roślin. Rośliny takie podlegają selekcji zarówno p [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

1   4

selekcja


Selekcja w programowaniu, czyli odniesienie do składowej – zawarta w kodzie źródłowym operacja odniesienia (odwołania, selekcji, wyboru) do pewnej składowej struktury danych. Takie odwołanie [..]
Źródło pl.wikipedia.org

5

0   4

selekcja


operacja na bazie danych odwzorowujaca relacje w ten sposób, ze relacja wynikowa zawiera tylko te wiersze relacji wejsciowej, które spelniaja zadany warunek. Zob. tez rzut.
Źródło leksykony.interia.pl

6

0   4

selekcja


selekcja, selekcjach, selekcjami, selekcją, selekcje, selekcję, selekcji, selekcjo, selekcjom, selekcyj
Źródło synonimiczny.pl

7

0   4

selekcja


Wybór z grupy rekrutowanych kandydatów pracownika (pracowników), który odpowiada wymaganiom na dane stanowisko (stanowiska) pracy.
Źródło ww1.wup-katowice.pl

8

0   4

selekcja


Selekcja (ang. Triage) – hiszpańsko-belgijsko-francusko-irlandzki film dramatyczny z 2009 roku w reżyserii Danisa Tanovicia. Wyprodukowany przez wytwórnie Parallel Films, HanWay Films i E1 Entert [..]
Źródło pl.wikipedia.org

9

0   4

selekcja


Selekcja – spektakl Teatru Telewizji z cyklu Teatru Sensacji "Kobra" z 1984 roku w reż. Tadeusza Kijańskiego. Film powstał na podstawie opowiadania Waldemara Łysiaka z tomu Perfidia (1 [..]
Źródło pl.wikipedia.org

10

0   4

selekcja


Selekcja – album kompilacyjny Obywatela G.C wydany w 1993 roku, nakładem wydawnictwa Sonic. W nagraniach 1–3 udział wzięli: Grzegorz Ciechowski – śpiew, instrumenty klawiszowe, Krzysztof Śc [..]
Źródło pl.wikipedia.org

11

0   4

selekcja


Selekcja – gra terenowa odbywająca w Polsce corocznie od roku 1998 do roku 2017, w okresie letnim. Szefem Selekcji jest major rezerwy Arkadiusz Kups. Przed rozpoczęciem samego konkursu dokonywana [..]
Źródło pl.wikipedia.org

12

0   4

selekcja


Selekcja – terminem tym określa się wybór zwierząt o określonych cechach do rozmnażania; jego skutkiem jest zmiana frekwencji genów w populacji. Celem selekcji jest wydzielenie najlepszych os [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   5

selekcja


(³c. selectio) 1. wybór, dobór czego¶ wg cech najbardziej po¿±danych. 2. biol. mechanizm ewolucji organizmów polegaj±cy na eliminacji osobników s³abszych, nieprzystosowanych do ¿ycia; dobór naturalny. 3. zabieg hodowlany polegaj±cy na skrzy¿owaniu wybranych osobników o po¿±danych cechach dla ich utrwalenia lub wytworzenia ras nowyc [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

14

0   6

selekcja


(selection) Operator algebry relacji lub jêzyka zapytañ, który tworzy now± relacjê poprzez wybranie z wej¶ciowej relacji wierszy spe³niaj±cych pewien warunek (zwany predykatem). W obiektowych [..]
Źródło ipipan.waw.pl

Dodaj znaczenie słowa selekcja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< sekwoja selekcjoner >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie