Definicja sanktuarium
Co znaczy sanktuarium? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa sanktuarium. Możesz również dodać swoją deninicję słowa sanktuarium

1

0   0

sanktuarium


(1.1) otoczony czcią obiekt religijny będący miejscem przechowywania świętych przedmiotów lub relikwii oraz sprawowania kultu; | (1.2) miejsce szczególnie ważne, bogate w pewien walor | ( [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

sanktuarium


jest to "miejsce święte", obecnie pojmuje się jako świątynię, w której za zgodą biskupią, mogą przybywać wierni i w szczególny sposób wypraszać łaski za wstawiennictwem świę [..]
Źródło ministranci.archidiecezja.katowice.pl

3

0   0

sanktuarium

Źródło gwo.pl

4

0   0

sanktuarium


(p.³c. sanctuarium od ³c. sanctus ‘¶wiêty’) 1. religiozn. miejsce sk³adania przedmiotów kultu, relikwii; ¶wi±tynia, ko¶ció³. 2. pomieszczenie, w którym znajduje siê co¶ warto¶ciowego; tak¿e miejsce dla kogo¶ wyj±tkowe, do którego wstêp maj± tylko nieliczni.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

2   2

sanktuarium


Miejsce do ukrywania zwierząt "ratowanych "ze złych warunków przez organizacje prozwierzęce ,utrzymywane z organizowanych zbiórek na portalach społecznościowych i licznych wpłat naiwnych darczyńców.
Miejsce o szczególnie podłym ,ubogim standardzie wyposażenia,
niespełniające żadnych wymagań dot.dobrostanu i warunków bytowania zwierząt zawartych w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, znacznie gorszych od tych w których przebywały dotychczas "uratowane " zwierzęta.
Ania Anka - 26 marca 2021

Dodaj znaczenie słowa sanktuarium
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< sankhja sannjasin >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie