Definicja raster
Co znaczy raster? Tutaj znajdziesz 20 definicję słowa raster. Możesz również dodać swoją deninicję słowa raster

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


(1.1) raster | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


osłona oprawy wykonana z elementów przeświecalnych lub nieprzeświecalnych i rozmieszczonych w taki sposób, aby ukryć lampy przed bezpośrednim widzeniem ich w określonym kącie; słówko angielskie: louvr [..]
Źródło swiatlo.tak.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Efekt rastrowania opisywany trzema parametrami: liniatur±, k±tem i kszta³tem plamki rastra.
Źródło novel.net.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Patrz bitmapa.
Źródło dziury.eu

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Regularna siatka punktów (o ró¿nej wielkoœci lub zagêszczeniu) u¿ywana doo dwzorowania odcieni barw. 
Źródło ssi.private.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


raster
Źródło computerworld.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Patrz bitmapa.
Źródło slownikkomputerowy.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Osłona oprawy oświetleniowej wykonana z elementów przezroczystych lub nieprzezroczystych, rozmieszczonych tak, by ukryć źródła światła (tak, aby nie były widoczne pod określonym kątem).
Źródło e-instalacje.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


zbiór punktów tworz¹cych okreœlony wzór. Punkty te, ró¿ni¹c siê od siebie wielkoœci¹ lub wzajemn¹ odleg³oœci¹ umo¿liwiaj¹ pokazanie odcieni.
Źródło gimklucze.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Osłona oprawy oświetleniowej wykonana z elemntów przezroczystych lub nieprzezroczystych, rozmieszczonych tak, by ukryć źródła światła (tak, aby nie były widoczne pod określonym kątem).
Źródło instalacjebudowlane.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


osnowa obrazu raster raster graphics
Źródło itcmp.pwr.wroc.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


symulacja obrazu wielotonalnego za pomocą obrazu jednotonalnego w postaci drobnego wzoru.
Źródło lediberg.com.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Raster to odwzorowanie kolorowego obrazu za pomocą drobnego wzoru składającego się z jednokolorowych punktów. W poligrafii stosowany niemal w każdej technice druku.Wzór jest na tyle mały, że użycie drobnych kropek jedynie 4 kolorów daje podczas oglądania wrażenie wielokolorowego druku.
Źródło mavil.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


struktura umożliwiającą zamianę tonów ciągłych na punkty (lub inne elementy) dające wrażenie odcieni szarości (lub barwy). W przypadku rastrowania klasycznego (autotypijnego, AM - modulowanego amplitu [..]
Źródło tmdrukarnia.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Jest to środek stosowany w technice drukarskiej do rozłożenia wartości szarych odcieni w pojedyńcze punkty. Przez raster można osiągnąć różne odcienie jasności między kolorem białym a czarnym – mimo i [..]
Źródło impresja-studio.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Środek stosowany w technice drukarskiej do rozłożenia wartości szarych odcieni w pojedyńcze punkty. Przez raster można osiągnąć różne odcienie jasności między kolorem białym a czarnym - mimo iż elemen [..]
Źródło wirtualnemedia.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


(niem. z ³c. raster (rastrum) ‘motyka’ od radere ‘drapaæ, skrobaæ’) 1. poligr. urz±dzenie optyczne w formie szklanej p³ytki pokrytej drobn± siatk±, s³u¿±ce do rozk³adania reprodukowanego orygina³u wie [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


grafika komputerowa: grafika rastrowa rasteryzacja inne: raster – pojęcie stosowane w poligrafii raster – oświetlenie rastrowe „Raster” – galeria sztuki w Warszawie
Źródło pl.wikipedia.org

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

raster


Raster (ang. screen; fr. trame; niem. Raster) – symulacja obrazu wielotonalnego za pomocą obrazu jednotonalnego w postaci drobnego wzoru. Raster to jednotonalny obraz składający się z drobnych kropek [..]
Źródło pl.wikipedia.org

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

raster


równomierny rozkład kropek o zmiennych średnicach, tworzących z pewnej odległości złudzenie ciemniejszych i jaśniejszych partii obrazu.  
Źródło nova-druk.pl

<< rasowy Rasul Allah >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie