Definicja rapakiwi
Co znaczy rapakiwi? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa rapakiwi. Możesz również dodać swoją deninicję słowa rapakiwi

1

0   0

rapakiwi


(1.1) magmowa skała głębinowa, odmiana granitu, podatna na wietrzenie, nietrwała; | (1.1) | (1.1) rapakivi ''(zgniły kamień)''
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

rapakiwi


(fiñ. ‘zgni³y kamieñ’) geol. g³êbinowa ska³a magmowa bêd±ca odmian± granitu o czerwonych lub ró¿owoczerwonych kryszta³ach skaleni potasowych, otoczonych bia³aw± lub zielonkaw± otoczk± oligoklazu, ³atwo podlegaj±ca procesom wietrzenia i rozpadu.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa rapakiwi
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< rap raper >>