Definicja prowokacja
Co znaczy prowokacja? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa prowokacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa prowokacja

1

1   0

prowokacja


(1.1) podstępny czyn tajnych agentów | (1.2) podstępne czyny, których celem jest nakłonienie kogoś do określonego działania | (1.1) ''Wczoraj byłem poddany prowokacji.'' | prowokować, s [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

1   0

prowokacja


prowokacja, prowokacjach, prowokacjami, prowokacją, prowokacje, prowokację, prowokacji, prowokacjo, prowokacjom, prowokacyj
Źródło synonimiczny.pl

3

0   0

prowokacja


Zamierzona lub przypadkowa ekspozycja na alergen lub inny bodziec u uczulonej osoby. Prowokację stosuje się w przypadku alergii pokarmowej.
Źródło jaalergik.pl

4

0   0

prowokacja


(fr. provocation z ³c. provocatio ‘wyzwanie; apelacja’) 1. umy¶lne podstêpne pobudzanie kogo¶ do takiego dzia³ania, które w efekcie przynosi szkodê jemu lub osobom z nim zwi±zanym. 2. podstêpne dzia³anie tajnych agentów s³u¿b wywiadowczych lub policji na szkodê wrogiego pañstwa lub organizacji przestêpczej; prowokator (fr. provo [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl


Dodaj znaczenie słowa prowokacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< prowodyr proza >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie