Definicja praca
Co znaczy praca? Tutaj znajdziesz 12 definicję słowa praca. Możesz również dodać swoją deninicję słowa praca

1

2   0

praca


, , | (1.1) wykonywanie jakiejś czynności, służącej uzyskaniu dóbr; | (1.2) miejsce pracy (1.1); funkcja pełniona w takim miejscu | (1.3) artykuł, tekst lub dzieło plastyczne | (1.4) [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

1   0

praca


1)  Słownik Etymologiczny Języka Polskiego Aleksandra Brücknera podaje: "pracować, pracownik,pracowity, wy- lub opracowanie, itd.; wyjątkowo (w 15. wieku) z o: proca; w łużyckich narzeczach proca, czes. prace, pracny, `ciężki`, więc prapostać tego słowa była: *por-tja, innym  Słowianom obca (od nas na Rusi); por- można rozmaic [..]
Źródło ozkultura.pl

3

1   0

praca


Wg Stefana Czarnowskiego (1938): " Pracą nazwać możemy każdą zorganizowaną społecznie czynność wytwarzającą wartości, choćby wartości te nie były przez zbiorowość traktowane jako gospodarcze, choćby przedmiotem ich były rzeczy idealne - zaszczyty, bogowie, dobre uczynki, dzieła literatury i sztuki plastycznej - i choćby wy [..]
Źródło ozkultura.pl

4

1   0

praca


praca, prac, pracach, pracami, pracą, prace, pracę, praco, pracom, pracy
Źródło synonimiczny.pl

5

1   0

praca


jeden z czynników produkcji, rozumiany jako wszelka ludzka aktywność (tak fizyczna, jak i umysłowa) nakierowana na osiągnięciu celu procesu produkcyjnego. Jeśli firma produkuje samochód, to po [..]
Źródło wolnaprzedsiebiorczosc.pl

6

1   0

praca


Zachowanie się psa w łowisku, sposób wykonywania poleceń.
Źródło poradniklowiecki.pl

7

1   0

praca


Praca (ang. Work) − amerykański film niemy z 1915 roku, w reżyserii Charliego Chaplina.
Źródło pl.wikipedia.org

8

1   0

praca


Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.
Źródło pl.wikipedia.org

9

1   0

praca


W systemie niemieckich obozów koncentracyjnych praca miała być podstawowym narzędziem służącym do „reedukacji” więźniów i ich „wychowania”. W praktyce jednak, zwłaszcza w początkow [..]
Źródło auschwitz.org

10

0   0

praca


chrze¶cijañstwo nie jest dla leniów. Praca fizyczna jest bardzo ceniona. Ci, co pracuj± przy g³oszeniu Ewangelii, godni s± podwójnej czci. Kto nie chce pracowaæ, ten tak¿e me nie je¶æ. Pawe [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl

11

0   0

praca


Praca. Tygodnik dla wszystkich stanów poświęcony sprawom rolnictwa, handlu i przemysłu (potem podtytuł zmieniono na Tygodnik polityczny i literacki ilustrowany) – tygodnik ukazujący się w Poz [..]
Źródło pl.wikipedia.org

12

0   2

praca


Wykonywanie czynności, zadań uważanych przez inne osoby za nieprzynoszące korzyści, wartości dodanej, profitów.
Najlepszym przykładem osoby wykonującej taką pracę jest Tomasz S. z Wałbrzycha, najbardziej niedoceniony pracuś na świecie.
Decybel79 - 27 sierpnia 2021

Dodaj znaczenie słowa praca
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< niektóry bóg >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie