Definicja poziom terenu
Co znaczy poziom terenu? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa poziom terenu. Możesz również dodać swoją deninicję słowa poziom terenu

1

1   0

poziom terenu


Poziom terenu - jest to przyjêta w projekcie budowlanym rzêdna (wysoko¶æ) rzeczywista (n.p.m.) w projekcie zagospodarowania terenu w okre¶lonym punkcie dzia³ki (Dz. U. Nr 75, poz. 690 czytaj wi [..]
Źródło nndom.pl

2

1   1

poziom terenu


poziom projektowanego lub urz±dzonego terenu przed wej¶ciem g³ównym do budynku niebêd±cym wej¶ciem wy³±cznie do pomieszczeñ gospodarczych lub pomieszczeñ technicznych.
Źródło projekty.domow.pl

3

2   3

poziom terenu


Poziom terenu - należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków techniczny [..]
Źródło estit.pl

4

0   1

poziom terenu


należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej.
Źródło archon.pl

5

0   1

poziom terenu


Poziom terenu, inaczej rzędna terenu, jest to wskazana w określonym miejscu projektu wysokość nad poziomem morza, na jakiej musi zostać usytuowany np. budynek.
Ona - 1 października 2019

6

0   2

poziom terenu


przyjęta w projekcie rzędna terenu w danym miejscu działki budowlanej, 
Źródło pinb.chojnice.pl

7

0   2

poziom terenu


to przyjęta w projekcie rzędna terenu w danym miejscu działki budowlanej.
Źródło dobrebudowanie.pl

Dodaj znaczenie słowa poziom terenu
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< lokal użytkowy kondygnacja podziemna >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie