Definicja pinocytoza
Co znaczy pinocytoza? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa pinocytoza. Możesz również dodać swoją deninicję słowa pinocytoza

1

0   0

pinocytoza


Pobieranie pokarmu przez tzw. picie komórkowe; zjawisko to polega na pobieraniu przez komórkę wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami tj. kwasy tłuszczowe, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach za pomocą specjalnych kanalików i pęcherzyków.
Źródło odzywianie.info.pl

2

0   0

pinocytoza


(gr. píno ‘pijê’ od pínein ‘piæ’ + kýtos ‘komórka’) biol. zjawisko wch³aniania przez komórkê substancji chem. przylegaj±cej do zewnêtrznej strony b³ony komórkowej (zazwyczaj o wielko¶ci uniemo¿liwiaj±cej przej¶cie przez tê b³onê, np. bia³ka) przez jej wpuklenie siê, trawienie cz±stki (np. przez wytworzenie wodnicz [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0   0

pinocytoza


PINOCYTOZA
Rodzaj endocytozy polegający na pobieraniu przez komórkę niewielkich porcji płynu wraz z drobinami np. białek lub tłuszczu.

Wskutek działania odpowiedniego receptora i szeregu białek, błona komórkowa wpukla się, tworząc kanalik pinocytarny. Na końcu kanalika tworzy się pęcherzyk pinocytarny, do...
Anonimowy - 6 czerwca 2019


Dodaj znaczenie słowa pinocytoza
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< pingwin pint >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie