Definicja oblubienica
Co znaczy oblubienica? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa oblubienica. Możesz również dodać swoją deninicję słowa oblubienica

1

2   0

oblubienica


w starotestamentalnych tekstach przedstawiających historię zbawienia jest obrazem ludu Izraela. Przymierze z Bogiem ukazane jest jako relacja narzeczeństwa lub małżeństwa. Historia interpretacji hymnó [..]
Źródło biblia.wiara.pl

2

1   1

oblubienica


oblubienica, oblubienic, oblubienicach, oblubienicami, oblubienicą, oblubienice, oblubienicę, oblubienico, oblubienicom, oblubienicy
Źródło synonimiczny.pl

3

1   1

oblubienica


nale¿y odró¿niæ resztê ¿ydowsk± w Oz. 2;19, 20, Iz. 61;10 i w Pie¶ni nad Pie¶niami, w której nie ma wyrazu oblubienica, od oblubienicy Baranka, któr± jest Ko¶ció³ (w³a¶ciwie spo³eczno¶æ wszystkich z D [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl

4

0   0

oblubienica


Oblubienica (ang. The Beloved) – obraz olejny należącego do grupy prerafaelitów malarza Dantego Gabriela Rossettiego, namalowany w latach 1865–1866. Zleceniodawcą obrazu był George Rae, który zakupił [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa oblubienica
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< oblężenie oblubieniec >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie