Definicja mapa
Co znaczy mapa? Tutaj znajdziesz 15 definicję słowa mapa. Możesz również dodać swoją deninicję słowa mapa

1

0   0

mapa


(1.1) graficzne odwzorowanie terenu, także nieba; arkusz papieru z takim odwzorowaniem; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Zapomnieliśmy wziąć mapę i zgubiliśmy się.'' | (1.1) m [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

mapa


 1) Wg Wielkiej Encyklpedii Ilustrowanej,  bd, "Mapa (z łacińskiego mappa) obraz powierzchni ziemi, jej części lub zjawisk i przedmiotów na ziemi występujących, odtworzony na płaszczyźnie. (...) Stosunek odległości na mapie do odległości w naturze na powierzchni ziemi (ściśle ich rzutu poziomego) nazywa się podziałką lub s [..]
Źródło ozkultura.pl

3

0   0

mapa


Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wynik [..]
Źródło ozkultura.pl

4

0   0

mapa


Wg Andrzeja Makowskiego (2005): "mapa to wytwór ludzkiej psychiki i intelektu, który jest rezultatem uczenia się, zdobytej wiedzy i związanego z nią poziomu świadomości czasoprzestrzennej, będącego wynikiem celowego poznawania konkretnego wycinka czasoprzestrzeni przedmiotowej. Oznacza to, że zdolność do mapowania jest zdolności [..]
Źródło ozkultura.pl

5

0   0

mapa


Wg Edmunda Leacha (1976): "(...) mapa jako całość jest pewnym symbolem ikonicznym. Służy ona jako metaforyczny opis terenu i wykorzystuje wiele pomysłów <zaplanowanego podobieństwa>, na przykład <zakręt na drodze> odpowiada <skrętowi linii> na mapie. Jednakże mapa tego rodzaju jest także metaforycznym wyobrażeni [..]
Źródło ozkultura.pl

6

0   0

mapa


Mapa, będąca pewnym modelem rzeczywistości, jest dwuwymiarowym rysunkiem przedstawiającym zmniejszony i uogólniony obraz Ziemi. Wykonuje się ją według określonych zasad, stosując przyjęte u [..]
Źródło sternik.bn.org.pl

7

0   0

mapa


Rysunek Ziemi lub jej określonej części, wykonany w dużym pomniejszeniu i przy zastosowaniu umownych znaków i kolorów. Mapa pomaga w lepszej orientacji w danej przestrzeni, często pomaga d [..]
Źródło przestrzen.eu

8

0   0

mapa


Obraz powierzchni Ziemi (lub jej fragmentu) przedstawiony na p³aszczy¼nie w skali zgodnie z zasadami przyjêtego odwzorowania kartograficznego za pomoc± graficznych znaków umownych.
Źródło karto.pl

9

0   0

mapa


mapa, map, mapach, mapami, mapą, mapę, mapie, mapo, mapom, mapy
Źródło synonimiczny.pl

10

0   0

mapa


graficzny obraz, przedstawiający zmniejszony w sposób określony matematycznie (skala) i przy zastosowaniu umownych znaków trójwymiarową przestrzeń danego obszaru Materiały archiwalne przekazy [..]
Źródło archiwizacjadokumentow.com.pl

11

0   0

mapa


MAPA - pokazuje całą znaczkową Polskę, wydawana jest raz w roku z zaznaczonymi ZMT, kupowana przez kolekcjonerów, a jednocześnie promująca poszczególne obiekty.
Źródło znaczki-turystyczne.pl

12

0   0

mapa


miejsce, w którym staczamy pojedynki. Każda mapa ma swoją specyficzną architekturę i sposób gry. Opanowanie gry na danej mapie wymaga wielu godzin praktyki.
Źródło quake.net.pl

13

0   0

mapa


(f) mapa marć
Źródło steen.free.fr

14

0   0

mapa


(³c. mappa ‘serweta, obrus’) 1. geogr. rzut na p³aszczyznê odpowiednio pomniejszonej powierzchni Ziemi lub jej wycinka wg ¶ci¶le okre¶lonych zasad odwzorowywania, z u¿yciem umownych znaków graficznych i generalizowaniem obrazu. 2. biol. m. genetyczna - graficzne przedstawienie rozmieszczenia sta³ych miejsc, które zajmuj± okre¶lone g [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

15

0   1

mapa


Mapa to np. w galeriach chandlowych często są mapy aby się nie zgubić. Lub kiedy jedziemy gdzieś daleko też jest nam potrzebna żeby sprawdzić gdzie jest cel podróży. Teraz jest nowoczesna forma- GPS
Olek Olo 9 - 18 maja 2021

Dodaj znaczenie słowa mapa
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< Many maquis >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie