Definicja legitymizm
Co znaczy legitymizm? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa legitymizm. Możesz również dodać swoją deninicję słowa legitymizm

1

0   0

legitymizm


koncepcja polityczna z początku XIX wieku powstała w opozycji do przemian rewolucji francuskiej, twierdząca, że władza pochodzi od Boga nie zaś od ludu. Na tej podstawie stwierdzano nienaruszaln [..]
Źródło histmag.org

2

0   0

legitymizm


(fr. légitimisme od légitime ‘prawowity’ z ³c. legitimus ‘zgodny z prawem’ od lex, legis ‘prawo’) polit. doktryna polityczna uznaj±ca nienaruszalno¶æ praw historycznych dynastii, z których chrze¶cijañscy monarchowie uzyskali w³adzê z woli Boga i przez poddanych nie mo¿e byæ im ona odebrana.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa legitymizm
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< legitymizacja lego >>