Definicja lakmusowy
Co znaczy lakmusowy? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa lakmusowy. Możesz również dodać swoją deninicję słowa lakmusowy

1

1   0

lakmusowy


papierek ... do oznaczania odczynu roztworu
Źródło chemia.krzyzowki.info

2

0   0

lakmusowy


(lakmus) chem. papierek l. - pasek bibu³y nas±czony roztworem lakmusu, który jest stosowany jako wska¼nik zmieniaj±cy barwê w zakresie pH 5-8; w ¶rodowisku kwa¶nym przyjmuje barwê czerwon±, w obojêtnym nie zabarwia siê, w zasadowym barwi siê na niebiesko.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa lakmusowy
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< lakmus lakoniczny >>