Definicja koordynator
Co znaczy koordynator? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa koordynator. Możesz również dodać swoją deninicję słowa koordynator

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

koordynator


proces odpowiedzialny za wlasciwe dzialanie grupy procesów w systemie rozproszonym, np. k. wzajemnego wylaczania. Zob. tez algorytm elekcji.
Źródło leksykony.interia.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

koordynator


koordynator, koordynatora, koordynatorach, koordynatorami, koordynatorem, koordynatorom, koordynatorowi, koordynatorów, koordynatory, koordynatorze
Źródło synonimiczny.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

koordynator


(³c. co- ‘wspó³-’ + ordinare, -atum ‘porz±dkowaæ’) osoba, która uzgadnia i czêsto te¿ nadzoruje wspó³pracê przy wykonywaniu jakiej¶ czynno¶ci lub zadania z³o¿onego, kto¶ koordynuj±cy dzia³ania; tak¿e [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

koordynator


Koordynator – policjant w wydziale prewencji komendy wojewódzkiej Policji w³a¶ciwy w sprawach realizacji zadañ zwi±zanych z wykorzystywaniem i utrzymaniem psów s³u¿bowych w s³u¿bie prewencyjnej lub ek [..]
Źródło osmologia.wortale.net

<< koordynata kopaiwa >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie